Vapaaehtoisten roolin muotoutuminen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author El Said, Maria
dc.contributor.author Patja, Sanna
dc.date.accessioned 2011-04-14T11:29:06Z
dc.date.available 2011-04-14T11:29:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1158910
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011041410644 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26788
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata vapaaehtoisten käsityksiä ja kokemuksia roolistaan ystävätoiminnassa, sekä ymmärtää niitä suhteita ja rakenteita, joiden piirissä heidän roolinsa muotoutuu. Kohdeorganisaationa oli Punainen Risti. Tutkimus suoritettiin laadullisin menetelmin, fenomenologis-hermeneuttiseen lähestymistapaan perustuen. Aineisto kerättiin haastattelemalla 15 ystävätoiminnan vapaaehtoista yhteensä neljästä Punaisen Ristin paikallisosastosta. Haastateltavat vierailivat pääasiassa yksittäisen asiakasystävän luona tai ryhmänä hoivalaitoksissa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti niin, että liikkeelle lähdettiin aineistolähtöisesti, ja teoreettista viitekehystä käytettiin vasta löydösten lopullisen jaottelun tukena. Tuloksissa roolin muotoutumista käsiteltiin ystävätoiminnan puitteiden, asiakasystäväsuhteen, ryhmämuotoisen toiminnan ja organisaation näkökulmista. Ystävätoiminnalle määritellyt ohjeet osoittautuivat rakenteiksi, joihin haastateltavat palasivat useinkin kuvatessaan toimintaansa. Asiakasystäväsuhteessa keskeisiksi nousivat kuvaukset tilanteista, joissa vapaaehtoisten rooliin oli kohdistunut henkilökohtaisempia odotuksia kuin mihin ystävätoiminnan ohjeet viittasivat. Nähtävissä oli erityisesti liittyvyyden ja erillisyyden sekä avoimuuden ja sulkeutuvuuden dialektiikkaa (ks. Baxter & Montgomery 1996). Ryhmämuotoisessa toiminnassa tärkeäksi muodostui ryhmään kuuluminen, jolloin haastateltavat puhuivat omasta roolistaan osana ystävätoiminnan jatkumoa. Vapaaehtoisten mielikuvat organisaatiosta liittivät Punaisen Ristin pikemminkin laajempaan, maailmanlaajuiseen toimintaan kuin ystävätoimintaan. Vapaaehtoisten roolin muotoutumisessa rakenteet ja toiminta vaikuttavat toisiinsa jatkuvana prosessina. Interpersonaalisten suhteiden, ryhmän ja organisaation merkitys tuossa prosessissa painottuu kullakin vapaaehtoisella eri tavoin. Tutkimus muodostaa arvokkaan, entistä kokonaisvaltaisemman kuvan vapaaehtoisten toimintaympäristöstä ja vuorovaikutussuhteista.
dc.format.extent 137 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Suomen Punainen Risti
dc.title Vapaaehtoisten roolin muotoutuminen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011041410644
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa vapaaehtoistyö
dc.subject.ysa rakenne
dc.subject.ysa rooli
dc.subject.ysa vapaaehtoisuus
dc.subject.ysa lähimmäispalvelu
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record