Elämäntarinoita maaseudun suurten ikäluokkien naisten huono-osaisuudesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kauppinen, Marja-Liisa
dc.date.accessioned 2011-04-05T09:01:38Z
dc.date.available 2011-04-05T09:01:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1155628
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011040510591 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26732
dc.description.abstract Tutkimukseni aiheena ovat maaseudun suuriin ikäluokkiin kuuluvien naisten elämäntarinat ja kokemukset huono-osaisuudesta. Sosiaalisena ongelmana huono-osaisuuden olen rajannut taloudelliseen huono-osaisuuteen ja tutkimukseeni valitut viisi naista ovat kaikki olleet toimeentulotukiasiakkaita. Naiset asuvat pienessä maaseutukunnassa ja tutkimuksessani yhtenä viitekehyksenä on maaseudun huomioiminen elinympäristönä. Tutkimuskysymykset tarkastelevat naisten taloudellisen huono-osaisuuden ilmenemistä sekä sitä kuinka naiset ovat kokeneet huono-osaisuuden. Kyseessä on narratiivisella tutkimusmenetelmällä tehty tutkimus, jossa on haluttu antaa ”ääni” maaseudun naiselle, joka on syntynyt ja elänyt nuoruutensa aikakautena, jolloin Suomea on rakennettu uudelleen sotien jälkeen. Tämä on myös naistutkimus, jolla on Suomessa vielä varsin lyhyet perinteet, mutta joka on huomattu tärkeäksi tutkimuksen alaksi sosiaalityön tutkimuksessa. Naistutkimuksen näkökulmat antavat näkemystä naisidentiteetin muotoutumiselle ja naisen kokemuksille huono-osaisuudesta. Haluan tutkimuksellani tuoda esille millaisia kokemuksia suurten ikäluokkien naisilla on huonoosaisuudesta ja miten he ovat kokeneet huono-osaisuuden juuri naisena. Tutkimukset osoittavat, että suurten ikäluokkien syntymisen aikoihin 1940–1960-luvulla yhteiskunnan tilanne on ollut erilainen verrattuna tähän päivään. Syntyvyys on ollut suurta ja maaseudulla maatilan töihin totuteltu jo lapsena. Kouluttautuminen on ollut vaikeaa etenkin perheen vanhemmilla sisaruksilla, kun he ovat joutuneet uurastamaan maatilan töissä. Usein vasta nuoremmat sisarukset ovat päässeet kouluttautumaan. Aineistosta esiin tulleet tutkimustulokset tuovat esille samansuuntaisia asioita. Työhön oppiminen ja työn tekeminen ovat olleet naisten lapsuudessa ja aikuisuudessa keskeisessä asemassa. Kouluttautumiseen ei ole ollut varaa ja perheen perustaminen on tapahtunut nuorena. Taloudellinen huono-osaisuus on näkynyt naisten elämässä niukoissa taloudellisissa raameissa elämisenä. Elämässä on ollut monenlaisia karikoita, mutta naiset ovat tottuneet selviytymään päivästä toiseen. Tutkimukseeni osallistuneille naisille on kehittynyt selviytymiskeinoja, joiden avulla he ovat selvinneet elämässään eteenpäin. Mielenkiintoista on ollut tutkia miten naiseus identiteettinä on näkynyt naisten huono-osaisuuden kestämisessä. Missä roolissa ovat kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät? Unohtaa ei myöskään sovi yhteiskunnan tuomia rooliodotuksia naissukupuolta kohtaan.
dc.format.extent 71 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other naistutkimus
dc.subject.other huono-osaisuus
dc.subject.other suuret ikäluokat
dc.subject.other maaseutu
dc.subject.other toimeentulotuki
dc.title Elämäntarinoita maaseudun suurten ikäluokkien naisten huono-osaisuudesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011040510591
dc.subject.ysa naistutkimus
dc.subject.ysa huono-osaisuus
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa naiseus
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa elämänkaari
dc.subject.ysa suuret ikäluokat
dc.subject.ysa maaseutu
dc.subject.ysa toimeentulotuki
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record