The role of the English language in the integration of refugees into Finnish society

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jalava, Inka
dc.date.accessioned 2011-04-03T15:07:11Z
dc.date.available 2011-04-03T15:07:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1155568
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011040310583 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26723
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää englannin kielen roolia pakolaisten kotoutumisessa Suomeen. Erityisesti huomiota kiinnitettiin englannin kielen merkitykseen kahdella kotoutumisen osa-alueella: koulutuksessa ja työelämässä. Lisäksi selvitettiin pakolaisten omia tavoitteita kotoutumiselle. Tutkimukseen osallistui kymmenen (10) täysi-ikäistä pakolaista kolmesta keskisuuresta kaupungista. Tutkimukseen osallistujat ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki miehiä keski-iältään 33,4 vuotta. Enemmistö tutkittavista puhuu englantia parhaiten äidinkielensä jälkeen. Tutkimuksen aineisto kostuu teemahaastatteluista, jotka on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimustuloksista ilmenee että englannin kielellä on tärkeä rooli pakolaisten kotoutumisessa Suomeen. Englannin kielen merkitys nähtiin erityisen tärkeäksi koulutuksessa. Tutkimukseen osallistuneilla pakolaisilla on vahva koulutusorientaatio, vaikkakin vain harva heistä opiskeli haastatteluhetkellä. Tutkimukseen osallistuneet eivät usko, että he voivat suorittaa tutkinnon suomen kielellä, koska suomen kielen oppiminen on pitkä prosessi. Englannin kieli mahdollistaakin heille (korkeakoulu)tutkinnon saavuttamisen. Opiskelu englannin kielellä ei kuitenkaan ole mahdollista kaikilla koulutusaloilla, joten osa tutkittavista hakeutuu ensin toisen asteen opintoihin suomen kielellä, ja vasta sen jälkeen englanninkielisiin korkeakouluopintoihin. Suomen kielen rooli korostui vahvasti työelämässä. Vaikkakaan tutkittavat eivät vielä olleet työelämässä, he uskovat suomen kielen osaamattomuuden olevan suurin este töiden saannissa. Tutkittavat eivät nähneet englannin kielelle enää tarvetta Suomessa sen jälkeen kun suomen kielen taito on saavutettu ja opinnot englannin kielellä on saatu päätökseen. Englannin kieli on kuitenkin tutkittaville korvaamaton kotoutumisen alkuvaiheessa, kun suomen kielen taitoa ei vielä ole saavutettu. Tällöin englannin kieli mahdollistaa itsenäisyyden tulkeista ja aktiivisen osallistumisen yhteiskuntaan. Koulutuksen ja työllistymisen lisäksi perheenyhdistäminen sekä sosiaaliset kontaktit näyttäytyivät kotoutumisen päätavoitteina. Kielitaidon saavuttaminen ja kulttuurinen kompetenssi sen sijaan voidaan tulkita toissijaisiksi tavoitteiksi. Koska tutkittavien tulevaisuuden suunnitelmat ovat avoinna, heidän on vaikea asettaa englannin ja suomen kieltä tärkeysjärjestykseen. Molempien kielten yhtäaikainen hallinta koetaan vaikeaksi. Englannin kieli on nopeampi tai ainoa mahdollisuus koulutuksen saavuttamiseen. Englanninkielinen tutkinto on kuitenkin Suomen työmarkkinoilla hyödytön ilman suomen kielen taitoa, mutta välttämätön globaaleilla työmarkkinoilla.
dc.format.extent 106 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other the English language
dc.subject.other the Finnish language
dc.subject.other language proficiency
dc.subject.other integration
dc.subject.other education
dc.subject.other work
dc.title The role of the English language in the integration of refugees into Finnish society
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011040310583
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa suomen kieli
dc.subject.ysa kotoutuminen
dc.subject.ysa työelämä
dc.subject.ysa koulutus
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa kielitaito
dc.subject.ysa työllistyminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Haastattelututkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record