Politiikan markkinapaikka : parlamentaarisen retoriikan tyylit ja etiikka eduskunnan kyselytunnilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laaksonen, Vilja
dc.date.accessioned 2011-03-31T06:48:40Z
dc.date.available 2011-03-31T06:48:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1155245
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011033110579 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26720
dc.description.abstract Tutkielmassa käsitellään parlamentaarista retoriikkaa eduskunnan kyselytunnilla. Kyselytuntia voidaan pitää politiikan markkinapaikkana, sillä se tarjoaa ministereille ja kansanedustajille hyvän tilaisuuden saada äänensä kuuluviin. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten politiikka, retoriikka ja vallankäytön vastuu kohtaavat poliittisessa debatissa. Tutkielman aineisto koostuu kahdesta vuoden 2009 kyselytunnista ja analyysia tuetaan asiantuntijoiden, kuten eduskunnan puhemiehen, haastatteluilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään retorista analyysia. Analyysissa hyödynnetään Aristoteleen ja Ciceron teoksia sekä Kari Palosen, Chaïm Perelmanin ja Stephen Toulminin teorioita ja retorisen analyysin työkaluja. Poliittisen analyysin syventämiseksi työssä tukeudutaan myös Max Weberin, Frank Ankersmitin, Carl Schmittin ja Ronald Beinerin ajatuksiin politiikasta, vallasta ja poliittisesta arvioinnista. Kyselytunnin retoriikkaa määrittää siihen sisäänrakennettu hallitus vastaan oppositio -asetelma ja sen näkyvyys poliittisella areenalla. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että hallitus- ja oppositioretoriikassa oli havaittavissa selkeitä eroja. Hallitusretoriikka oli tulevaisuuteen suuntautunutta ja siinä pyrittiin puolustamaan tehtyjä valintoja. Oppositioretoriikassa käsiteltiin sen sijaan nykyisyyttä ja sen argumentoinnilla pyrittiin kyseenalaistamaan tai kumoamaan jo tehtyjä ratkaisuja. Myös arvoilla ja arvostuksilla, kuten esimerkiksi vastuun, oikean, väärän ja epäedullisen käsitteillä, oli merkittävä rooli parlamentaarisessa retoriikassa. Tutkielman pohjalta voidaan päätellä, että vaikka kyselytunti näyttäytyy vastakkainasettelun ja vaihtoehtojen kenttänä, ei sitä voida pitää aidosti vuorovaikutteisena areenana. Kyselytunnille juurtunut hallitus- ja oppositiokulttuuri ei jätä tilaa vaihtoehtojen vertailulle. Vaarana on, että kyselytunti typistyy omalle puolueelle ja omille kannattajille pidetyiksi puheenvuoroiksi. Tutkielman taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että parlamentaarisen retoriikan laatua ja sisältöä tulisi arvioida nykyistä käytäntöä systemaattisemmin. Tämä voisi edistää sekä parlamentaarisen retoriikan tasoa että kansalaisten mahdollisuuksia osallistua poliittiseen arviointiin ja siten vaikuttaa myönteisesti koko poliittisen järjestelmän uskottavuuteen.
dc.format.extent 113 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Eduskunta
dc.subject.other kyselytunnit
dc.title Politiikan markkinapaikka : parlamentaarisen retoriikan tyylit ja etiikka eduskunnan kyselytunnilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011033110579
dc.subject.ysa argumentointi
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa politiikka
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa valtio-oppi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record