Musiikinharrastajasta opetustyön ammattilaiseksi : pianopedagogien elämänkokemuksia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koto, Marianne
dc.date.accessioned 2011-03-30T12:42:23Z
dc.date.available 2011-03-30T12:42:23Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1155231
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011033010576 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26717
dc.description.abstract Musiikkipedagogin sekä musiikkikasvattajan koulutus valmistaa kasvatustyöhön monipuolisia musiikin alan ammattilaisia toimimaan erilaisissa työtehtävissä aina perinteisestä soitonopetuksesta näyttävien musiikkiproduktioiden tuottamiseen ja ohjaamiseen. Tutkielmassa tarkastellaan nykyistä musiikin perusasteen opetussuunnitelmaa sekä pianon että vapaan säestyksen tasosuoritusten sisältöjä, ja pohditaan kahden eri-ikäisen pianopedagogin elämänkokemusten avulla ammatin hyviä ja huonoja puolia sekä keinoja ylläpitää työ motivoivana sekä oppilaille että opettajille. Näiden kertomusten sekä opetussuunnitelman pohjalta käydään vertailua, miten musiikkioppilaitoksissa voitaisiin kehittää musiikkipedagogien työympäristöä sekä toimintatapoja, että ne tarjoaisivat musiikinharrastajille mahdollisuuden laaja-alaiseen musiikin opiskeluun ja antaisivat musiikkipedagogeille valmiuksia kehittää omaa ammattitaitoaan. Työn tavoitteena on osoittaa monipuolisen muusikkouden merkitys jatkuvasti muuttuvassa musiikkikulttuurissa, jossa eripuolilta maailmaa peräisin olevat musiikin tyylilajit sekoittuvat ja ottavat vaikutteita toisistaan. Musiikkityylien ja eri aikakausien musiikin välillä olleita selkeitä raja-aitoja ei huomaa enää tämän päivän populaarimusiikissa, jonka ympäröimänä lähes kaikki nuoret musiikinharrastajat nykyään elävät. Suomen musiikkioppilaitosjärjestelmä taas on syntynyt länsimaisen taidemusiikin ja klassisen musiikkikulttuurin pohjalta, jossa eläneet opetustraditiot ja perinteet ovat siirtyneet aina edellisiltä soittajapolvilta seuraaville. Perinteiset klassiseen musiikkiin keskittyvät opetustraditiot ovat kuitenkin ristiriidassa sekä populaarimusiikkiin kasvaneiden oppilaiden odotusten että opetussuunnitelman perusteissa olevien tavoitteiden kanssa, jossa korostetaan oppilaiden hyvinvointia sekä luovuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä monikulttuurisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Musiikkioppilaitosten toimintatapojen kehittämiseksi pohditaan tapoja, joilla vanhoja ja tärkeinä pidettyjä perinteitä saataisiin ylläpidettyä soitonopetuksessa jatkossakin, mutta joita voitaisiin toteuttaa hieman eri näkökulmista korostaen näitä musiikin perusasteen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, oppilaiden luovuutta, sosiaalista oppimisympäristöä ja monipuolista musiikin eri osa-alueiden hallintaa. Haastateltavien kommenteista selviää, minkä vuoksi musiikkia harrastetaan ja minkä takia musiikkipedagogin ammatti on heille niin tärkeä. Tärkeintä soittamisessa on kuitenkin sen emotionaalisuus sekä mahdollisuus kehittää omaa ilmaisullista ja musiikillista osaamistaan niin, että soittaminen itsessään motivoi jatkamaan musiikin tuottamista läpi elämän.
dc.format.extent 56 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other musiikkioppilaitokset
dc.subject.other musiikkipedagogiikka
dc.subject.other opetussuunnitelmat
dc.subject.other motivaatio
dc.subject.other luovuuskasvatus
dc.subject.other elinikäinen oppiminen
dc.subject.other populaarimusiikki
dc.subject.other esiintyminen
dc.title Musiikinharrastajasta opetustyön ammattilaiseksi : pianopedagogien elämänkokemuksia
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011033010576
dc.subject.ysa musiikkioppilaitokset
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa luovuuskasvatus
dc.subject.ysa elinikäinen oppiminen
dc.subject.ysa populaarimusiikki
dc.subject.ysa esiintyminen
dc.subject.ysa musiikkipedagogit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record