Opettajiksi opiskelevien käsitykset hyvästä opettajuudesta ja opetuksesta, ajattelun taidoista sekä koulutuksen antamista valmiuksista tulevaan työhön

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karvonen, Antti
dc.date.accessioned 2011-03-29T12:26:57Z
dc.date.available 2011-03-29T12:26:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1155044
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011032910571 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26712
dc.description.abstract Pro gradu –tutkielmassa tutkitaan opettajiksi opiskelevien käsityksiä hyvästä opettajuudesta ja opetuksesta sekä opettajan tarvitsemista ajattelun taidoista. Lisäksi selvitetään, miten koulutus heidän mielestään vastaa tulevan ammatin haasteisiin. Omaan ammattiin liittyvät käsitykset, uskomukset ja ihanteet ohjaavat merkittävästi opettajan toimintaa. Opiskelijoiden ennakkokäsitykset tulisi konstruktivismin pääperiaatteiden mukaan huomioida koulutuksen alkuvaiheista lähtien. Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan sekä yleisellä tasolla että matematiikan opetukseen suhteutettuna. Tutkimusaineisto on kerätty käyttämällä eläytymismenetelmää (N = 69), parihaastattelua (N = 5) sekä avointa internetkyselyä (N = 17). Tuloksista käy ilmi, että hyvä opettaja kykenee asettumaan lasten asemaan ja ymmärtämään lasten tapoja käsitellä opittavaa ilmiötä. Opettajalta edellytetään myös riittäviä pedagogisia ja aineenhallinnallisia resursseja, jotta hän kykenee kiinnittämään huomionsa oppimisen kannalta olennaisiin seikkoihin. Opettajalta vaaditaan työssään monia ajattelun taitoja. Kriittinen ajattelu on eräs tärkeimmistä opettajan työvälineistä jatkuvan kehityksen ja oman työn arvioinnin takaamiseksi. Koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on auttaa opiskelijoita löytämään oma opettajaidentiteettinsä. Opettajiksi ei opita, niiksi kasvetaan.
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Opettajuus
dc.subject.other Opetus
dc.subject.other Kriittinen ajattelu
dc.subject.other Koulutus
dc.title Opettajiksi opiskelevien käsitykset hyvästä opettajuudesta ja opetuksesta, ajattelun taidoista sekä koulutuksen antamista valmiuksista tulevaan työhön
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011032910571
dc.subject.ysa opettajuus
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa ajattelu
dc.subject.ysa koulutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Adult Education en
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record