Johtoryhmän jäsenten osallistuminen ja roolit

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pennanen, Eveliina
dc.date.accessioned 2011-03-29T08:47:07Z
dc.date.available 2011-03-29T08:47:07Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1154995
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26711
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011032910569 en
dc.description.abstract Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kuvata, miten johtoryhmän jäsenet osallistuvat johtoryhmäkokouksissa ja millaisia rooleja jäsenille osallistumisen kautta rakentuu. Tutkielmassa tarkasteltiin erään suomalaisen sairaanhoitopiirin konservatiivisen toimialueen johtoryhmää. Tutkimusaineistona käytettiin kolmea johtoryhmäkokousta, jotka oli videoitu ja tallennettu DVD-levyille sekä litteroitu kirjalliseen muotoon. Ryhmää lähestyttiin tässä työssä ryhmäviestinnän funktionaalisen lähestymistavan näkökulmista käsin ja aineiston analyysin keskiössä olivat yksilön puheenvuorojen funktiot ryhmässä. Aineisto analysoitiin sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta hyödyntävällä analyysimenetelmällä, vuorovaikutusprosessin analyysilla (Interaction Process Analysis, IPA) (Bales 1951). Puheenvuorojen sisältöä eli topiikin tasoa tutkielmassa tarkasteltiin aineistolähtöisesti. Tutkitussa johtoryhmässä osallistuminen jakautui epätasaisesti puheenvuorojen funktion, määrän ja keston suhteen. Tehtäväkeskeisyys – etenkin tiedon ja mielipiteiden jakaminen – korostui jäsenten vuorovaikutuksessa. Puheenjohtaja hallitsi vuorovaikutusta osallistuen ryhmässä huomattavasti muita jäseniä enemmän. Sisällöllisiä teemoja jäsenet käsittelivät pääasiassa oman asiantuntemuksensa ja työnsä kautta. Tutkitussa johtoryhmässä rakentui jäsenten osallistumisen perusteella vain kahta erilaista roolia: puheenjohtajan rooli ja jäsenen omaan asiantuntijuuteen ja työhön pohjautuva rooli. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että johtoryhmäkokouksen funktioksi muotoutuu raportointi- tai tiedotustilaisuutena toimiminen; tietoa ja mielipiteitä jaetaan runsaasti, mutta ei juurikaan kollektiivisesti yhdessä jalosteta tai arvioida. Jäsenten osallistumisen ollessa samankaltaista myös jäsenten roolit rakentuvat hyvin samankaltaisiksi. Johtoryhmässä ei tehty päätöksiä, ja herääkin kysymys, missä toimialueen päätökset tehdään ja mikä tämän johtoryhmän funktio organisaatiossa on. Tuloksia tarkasteltaessa voidaan myös pohtia, pystyttäisiinkö ryhmän toimintaa kehittämään kuukausittaisesta yksilöiden tiedotustilaisuudesta esimerkiksi tiedon ja asiantuntijuuden kollektiiviseen jalostamiseen, jolloin ryhmän voimavaroja voitaisiin hyödyntää enemmän.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other johtoryhmät
dc.subject.other organisaatioviestintä
dc.subject.other osallistuminen
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other roolit
dc.subject.other ryhmäviestintä
dc.title Johtoryhmän jäsenten osallistuminen ja roolit
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011032910569
dc.subject.ysa johtoryhmät
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.subject.ysa osallistuminen
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa kokoukset
dc.subject.ysa roolit
dc.subject.ysa ryhmäviestintä
dc.subject.ysa havainnointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record