Muuttumaton Kaukoitä : lordi Curzonin käsitykset Itä-Aasian hallinnosta myöhäisviktoriaanisen ajan Britanniassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Andersson, Veli-Matti
dc.date.accessioned 2011-03-21T14:39:41Z
dc.date.available 2011-03-21T14:39:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1154232
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103211909 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26690
dc.description.abstract Britannian globaali imperiumi oli laajimmillaan ensimmäiseen maailmansotaan tultaessa, mikä oli seurausta erityisesti viktoriaanisen aikakauden (1837–1901) brittien siirtomaavallan laajentumisesta maailmalla. Imperiumi perustui hyvin pitkälti taloudellisiin intresseihin sekä maailmanlaajuiseen vapaakauppaan, mikä hyödytti erityisesti Britanniaa sen siirtomaiden kustannuksella. Tärkein ja tuottavin Britannian siirtomaista oli Intia, joka takasi briteille huomattavan läsnäolon koko Aasian alueella. Eräs merkittävimmistä Aasiaan syventyneistä brittiläisistä poliitikoista oli lordi George Curzon, jonka kiinnostus Intiaan johti hänet tutkimaan koko maanosaa laajemmin. Tutkimuksessa käsitellään Britannian viktoriaanisen aikakauden loppupuolella vallinneita käsityksiä Itä-Aasian valtioista (Kiinasta, Koreasta ja Japanista) ensisijaisesti Curzonin kirjoitusten ja puheiden kautta. Pääkysymys on, miten lordi Curzon käsitti Kaukoidän valtioiden hallinnollisen kehittyneisyyden myöhäisviktoriaanisen ajan Britanniassa? Kysymykseen haetaan vastausta analysoimalla aatehistoriallisella tutkimusmenetelmällä Curzonin kuvauksia kyseisistä valtioista, joita kontekstoidaan aikaansa tunnetun brittiläisen tietosanakirjan Encyclopaedia Britannican sekä muutamien muiden aikalaiskirjoitusten avulla. Aatehistoriallista tutkimusmenetelmää täydennetään ottamalla huomioon alkuperäislähteissä esiintyvät orientalistisen kielenkäytön rakenteet. Tutkimus etenee kronologisesti ja alkuperäislähteiden mukaan 1800-luvun puolivälistä 1910-luvulle. Aluksi taustoitetaan Kaukoidän määrittelyä sekä Britannian viktoriaanisen ajan maailmankuvaa, jonka jälkeen edetään Encyclopaedia Britannicaa tarkastellen 1800-luvun puolivälistä 1880-luvulle. 1890-lukua käsitellään Curzonin matkakirjan ja parlamenttipuheiden perusteella. Lopuksi analysoidaan kaikkia alkuperäislähderyhmiä rinnakkain ja pyritään vertaamaan Curzonin käsityksiä Kaukoidästä 1900-luvun alussa edellisen vuosisadan käsityksiin. Olennaisimpana tutkimustuloksena on, että niin Curzonin kuin Encyclopaedia Britannicankin kuvauksiin sisältyi viktoriaaniselle ajalle tyypillisiä käsityksiä Kaukoidän valtioiden hallinnon kehittyneisyydestä. Kuvauksissa Kaukoidän hallinto nähtiin sitkeästi itämaisena erityisesti 1800-luvulla ja suurilta osin vielä 1900-luvun alussa. Itämaisuuteen liitettiin puolestaan lähtökohtaisesti alentavia tai muuten negatiivisia piirteitä ja se nähtiin sivistyksellisesti lännelle vastakohtaisena. Kun Kaukoitää käsiteltiin kokonaisuutena, vallalle jäi vaikutelma itämaisista, pysähtyneistä kansoista, mutta yksittäiset valtiot saattoivat saada kuvauksessa myös kehitystä ilmaisevia piirteitä. Britti-imperiumin loiston päivät ovat jo historiaa, mutta sen johtoaate maailman sivistämisestä hyvän hallinnon ja kaupankäynnin levittämisen kautta tuntuu olevan edelleen voimissaan länsimaiden keskuudessa.
dc.format.extent 103 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Curzon, George
dc.title Muuttumaton Kaukoitä : lordi Curzonin käsitykset Itä-Aasian hallinnosta myöhäisviktoriaanisen ajan Britanniassa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103211909
dc.subject.ysa 1800-luku
dc.subject.ysa aatehistoria
dc.subject.ysa hallinto
dc.subject.ysa imperialismi
dc.subject.ysa orientalismi
dc.subject.ysa viktoriaaninen aika
dc.subject.ysa Iso-Britannia
dc.subject.ysa Itä-Aasia
dc.subject.ysa Japani
dc.subject.ysa Kaukoitä
dc.subject.ysa Kiina
dc.subject.ysa Korea
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yleinen historia fi
dc.contributor.oppiaine General History en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record