Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus klassisessa laulunopetuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jauhiainen, Tuomas
dc.date.accessioned 2011-03-21T14:06:48Z
dc.date.available 2011-03-21T14:06:48Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1154276
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103211908 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26689
dc.description.abstract Opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen luonne laulunopetuksessa on merkittävä asia oppilaan oppimisen kannalta. Tutkimuksessani selvitän millaista vuorovaikutusta opettajalla on eri oppilaiden kanssa, joilla on erilaiset persoonallisuudet. Tutkin, mitkä asiat vaikuttavat vuorovaikutuksen luonteeseen ja millä keinoin erityisesti opettaja voi edesauttaa toimivan vuorovaikutuksen syntymistä. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty videokuvausta. Tutkimusta varten on kuvattu kahden eri laulunopettajan tunteja, yhteensä kuuden oppilaan laulutunnit. Oppilaiden persoonallisuuden määrittelemisessä on käytetty apuna big five -persoonallisuusmittaria. Tutkimuksessa ei ole tavoiteltu tarkkoja yleistettäviä tuloksia tai totuuksia, vaan enemmänkin se pyrkii olemaan laulunopetukseen ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä tarkasteleva pohdiskelu. Vuorovaikutusta ja viestintää opettajan ja oppilaan välillä tapahtuu sekä verbaalisesti että nonverbaalisesti. Aloittelevien lauluoppilaiden kanssa opettaja joutuu käyttämään huomattavasti enemmän verbaalista viestintää sekä itse laulunohjauksessa että oppilaaseen tutustumisessa ja muussa kanssakäymisessä. Pidemmällä laulunopiskelussa olevat oppilaat ovat itsenäisempiä ja itsevarmempia, jolloin vuorovaikutuksen luonnekin on erilaista ja opettaja voi turvautua paljon myös nonverbaaliseen viestintään. Toimivaan vuorovaikutukseen vaikuttaa ehkä eniten opettajan ja oppilaan elämismaailmoiden kohtaaminen, yhteisymmärrys ja molemminpuolinen avoimuus. Tärkeintä on, että opettaja tuntee hyvin oppilaansa, jolloin hän osaa opettaa häntä oikein keinoin. Laulunopetuksessa hyvin merkittävää on myös opettajan ja oppilaan välinen yhteinen kieli, joka syntyy erityisesti laulamiseen ja äänenmuodostukseen liittyviä mielikuvia käyttämällä.
dc.format.extent 51 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other laulunopetus
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.subject.other persoonallisuus
dc.subject.other mielikuvat
dc.subject.other viestintä
dc.title Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus klassisessa laulunopetuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103211908
dc.subject.ysa laulunopettajat
dc.subject.ysa laulaminen
dc.subject.ysa oppilaat
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa sanaton viestintä
dc.subject.ysa persoonallisuus
dc.subject.ysa mielikuvat
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa opettaja-oppilassuhde
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record