Suosittelujärjestelmät verkkokaupan asiakkuudenhallinnassa: personoinnin näkökulma

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hartikainen Sasu, Huttu Niko
dc.date.accessioned 2011-03-21T11:32:41Z
dc.date.available 2011-03-21T11:32:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26685
dc.description.abstract Hartikainen, Sasu Huttu, Niko Suosittelujärjestelmät verkkokaupan asiakkuudenhallinnassa: personoinnin näkökulma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 62 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Kaupankäynnin siirtyessä internetiin, verkkokauppaan, liiketoiminnalla on vastassa uusia haasteita. Tämän uuden sähköisen markkinapaikan yhtenä keskeisenä ongelmana on asiakkaiden kohteleminen yksilöllisesti, ja pitkäkestoisten asiakassuhteiden rakentaminen. Kuluttajaverkkokaupassa myyjän ja asiakkaan välillä tapahtuva kaupankäyntitilanne on nimittäin ainutlaatuinen perinteiseen kaupantekoon nähden, sillä asiakkaana on aina elävä ihminen, mutta myyjänä on kuitenkin vain kylmää tekniikkaa. Tämä ongelma koskettaa nykypäivän sähköistä asiakkuudenhallintaa, eCRM:ää, ja ongelmaa tarkasteleva tutkimuskirjallisuus ehdottaa yhdeksi lähestymistavaksi tuotteiden ja palvelujen personointia. Personoinnin erääksi toteuttamismenetelmäksi on tutkimuskirjallisuudella tarjota erilaisten suosittelujärjestelmien käyttämistä verkkokaupan asiakkuudenhallinnassa. Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä on personointi sähköisessä asiakkuudenhallinnassa ja miten se toteutuu erilaisten suosittelujärjestelmien toiminnassa. Perusteellisen asiakkuudenhallintaa, personointia ja suosittelujärjestelmiä käsittelevän taustatyön avulla on tämän työn tavoitteena arvioida erilaisia tutkimuskirjallisuudessa esiteltyjä suosittelujärjestelmiä ja vastata kysymykseen, mitä seikkoja hyvän suosittelujärjestelmän tulisi ottaa huomioon personoinnin ja asiakkuudenhallinnan kannalta? Kysymykseen vastaaminen toteutetaan tarkastelemalla suosittelujärjestelmien toimintaperiaatteita kirjallisuudesta löytyneen personointiprosessin kuvaamiseen kehitettyjen prosessimallien valossa. Keskeisenä tuloksena tällä työllä on todeta, että monipuoliseen asiakasvuorovaikutukseen pyrkivä ja tätä kautta kattavaa ja tarkkaa asiakasprofiilia muodostava suosittelujärjestelmä on samalla myös hyvää personointia toteuttava, eli asiakasta yksilöllisesti kohteleva ja asiakkaasta uusia asioita oppiva, suosittelujärjestelmä. en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other asiakkuudenhallinta en
dc.subject.other personointi en
dc.subject.other suosittelujärjestelmät en
dc.title Suosittelujärjestelmät verkkokaupan asiakkuudenhallinnassa: personoinnin näkökulma
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103211901
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons.
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record