Ravinteiden vaikutus vesikirpun (Daphnia longispina) loisintaan Mekkojärvellä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaski, Outi
dc.date.accessioned 2011-03-21T09:50:56Z
dc.date.available 2011-03-21T09:50:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1154141
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103211904 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26683
dc.description.abstract Voimakkaasti humuksisessa Mekkojärvessä Daphnia longispina hallitsee järven eläinplanktonia läpi kesän. Daphnioiden kasvu hidastuu loppukesää kohti kasviplanktonin määrän vähetessä, ja ravinnosta jopa 73 % koostuu bakteeriplanktonista, jonka katsotaan olevan heikompi ravinnonlähde Daphnioille. Isännän ravitsemuksen laadulla voi olla joko positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia vesikirpun loisintaan ja sen runsauteen. Lammin Mekkojärvellä selvitettiin ravinnelisäyksen välillistä vaikutusta vesikirppujen loisintaan kuuden viikon mittaisessa ravinnemanipulaatiokokeessa kuudessa mesokosmoksessa kesällä 2008. Kolme mesokosmosta sai viikottaisen epäorgaanisen typpi- ja fosforilisäyksen ja kolme allasta toimi kontrolleina. Ravinnelisäys kaksinkertaisti epäorgaanisen fosforin määrän vedessä, fosforin ja epäorgaanisen typen suhde lisäyksessä oli 1:10. a-Klorofylli sekä bakteeriplanktonin biomassa ja tiheys eivät eronneet käsittelyiden välillä. Vesikirppujen yksilötiheys ei poikennut eri käsittelyissä, mutta D. longispinan keskikoko oli suurempi ravinnekäsitellyissä altaissa. Vesikirpuilla esiintyi neljää eri loislajia kokeen aikana: ulkoloinen Vorticella sp., mikrosporidit Larssonia obtusa ja USGP (Unknown Small Gut Parasite) sekä ameebamainen ULGP (Unknown Large Gut Parasite). USGP:n epidemia kasvoi kokeen aikana ja sen infektioprosentit erosivat tilastollisesti merkitsevästi käsittelyjen välillä kokeen lopussa ollen suuremmat ravinnekäsitellyissä altaissa. Muiden loisten esiintyminen oli satunnaista tai niissä ei havaittu eroja eri käsittelyiden välillä. USGP -loisen runsastuminen johtui mahdollisesti siitä, että Daphnia longispinan ravinto-olosuhteet olivat paremmat ravinnekäsitellyissä altaissa. Tätä tukee se, että Daphnioiden kasvu ei hidastunut loppukesällä, kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu.
dc.format.extent 35 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ravinnemanipulaatio
dc.subject.other mesokosmos
dc.subject.other mikrosporidi
dc.title Ravinteiden vaikutus vesikirpun (Daphnia longispina) loisintaan Mekkojärvellä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103211904
dc.subject.ysa loiset
dc.subject.ysa humusjärvet
dc.subject.ysa ravintoverkot
dc.subject.ysa vesikirput
dc.subject.ysa plankton
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine akvaattiset tieteet fi
dc.contributor.oppiaine Aquatic sciences en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record