Palautteenantojärjestelmä mäkihypyssä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malinen, Jukka
dc.date.accessioned 2011-03-13T20:52:11Z
dc.date.available 2011-03-13T20:52:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1153722
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103131887 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26662
dc.description.abstract Malinen, Jukka. 2011. Palautteenantojärjestelmä mäkihypyssä. Biomekaniikan pro gradu -tutkielma. Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto. 40 s. Mäkihypyssä palautteenanto on tavallisesti perustunut valmentajan kokemukseen analysoida suoritus silmämääräisesti hypyn aikana ja/tai jälkeenpäin videokuvasta. Urheilijoiden saama palaute on siis voinut vaihdella valmentajasta riippuen. Tästä lähtökohdasta haluttiin faktatietoon perustuva palautteenanto valmennukseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mäkihypyn valmennustilanteen palautteenantojärjestelmä, sijoittaa se Vuokatin HS100 hyppyrimäkeen ja testata sen toimivuus. Lisäksi valmista järjestelmää hyväksi käyttäen mitattiin mäkihyppykisan kahden kierroksen hypyt, tavoitteena etsiä muuttujista korrelaatiota mm. hypyn pituuden kanssa. Mäkihyppysuorituksen tärkeimpänä osa-alueena pidetään ponnistusta, joten palautteenantojärjestelmässä keskityttiin siihen. Ponnistuksen aikainen suoritus videoitiin ja ponnistusvoimia sekä laskunopeuksia mitattiin. Järjestelmä suunniteltiin siten, että palaute saadaan välittömästi suorituksen jälkeen sekä tarvittaessa kotona tarkasteltavaksi. Tuloksena saatiin toimiva järjestelmä, joka on ollut koekäytössä Vuokatin HS100 mäessä kesästä 2010 lähtien. Järjestelmän avulla voidaan antaa palautetta ponnistuksen ajalta mm. voimantuoton määrästä ja laadusta, tasapainosta, laskun nopeudesta ja kiihtyvyydestä. Järjestelmää on käytetty kisojen ja harjoitusten aikana. Ponnistusanalyysi tutkimuksesta saaduista tuloksista huomionarvoista oli, että kehonpainoon suhteutettu pystysuuntainen impulssi korreloi lievästi hypyn pituuden kanssa (r = 0,660, p<0,05, n = 11). Lisäksi havaittiin ponnistuksen aikaisen tasapainon heikentymisen vaikuttavan negatiivisesti suhteelliseen pystysuuntaiseen impulssiin (r = -0,736, p<0,01, n = 11). Voimantuotto havaittiin hyvin samankaltaiseksi samalla henkilöllä ja usein erilaisiksi eri henkilöiden kesken. Pieniä eroja löydettiin yksilöiltä eri kierrosten ponnistusten tasapainoissa. Todettiin, että hyvään lopputulokseen voidaan päästä erilaisilla ponnistustekniikoilla.
dc.format.extent 40 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other palautteenanto
dc.subject.other voimantuotto
dc.title Palautteenantojärjestelmä mäkihypyssä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103131887
dc.subject.ysa mäkihyppy
dc.subject.ysa biomekaniikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine biomekaniikka fi
dc.contributor.oppiaine Biomechanics en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record