Systeemiajattelutaitojen kehittäminen seitsemäsluokkalaisilla rehevöitymisen opettamisen yhteydessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Helkiö, Olli
dc.date.accessioned 2011-03-10T08:42:41Z
dc.date.available 2011-03-10T08:42:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1153612
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103101878 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26656
dc.description.abstract Systeemi on aina kokonaisuus, joka koostuu keskenään vuorovaikutuksessa olevista osista. Systeemisten ilmiöiden ymmärtämistä ja oppimista voidaan edistää systeemiajattelutaitoja kehittävän opetuksen avulla. Systeemiajattelussa on keskeistä, että ymmärretään ilmiön kokonaisuudessaan olevan tärkeämpi kuin sen osien summa. Monet biologiset ilmiöt ovat systeemisiä. Luonnontieteiden opetuksessa on kuitenkin tutkittu varsin vähän systeemiajattelutaitojen kehittymistä ja sitä, kuinka oppilaat oppivat systeemisiä ilmiöitä. Tässä työssä systeemiajattelutaitojen kehittymistä tutkittiin kahdella Jyväskylän normaalikoulun seitsemännellä luokalla rehevöitymisen opettamisen yhteydessä. Systeemiluokalle rehevöityminen opetettiin systeemiajattelutaitoja kehittävällä opetusmenetelmällä ja normaaliluokalle perinteistä opettajajohtoista opetusta käyttäen. Opetusta annettiin 2 x 45 minuuttia. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, onko eri opetusmenetelmillä vaikutusta systeemiajattelutaitojen ja rehevöitymisen oppimisen kehittymiseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin tekemällä luokille alkumittaus ennen opetusta, loppumittaus opetuksen jälkeen sekä laatimalla ko. aiheesta koekysymys luokkien kurssikokeen yhteyteen. Systeemiajattelutaitojen tasoa arvioitiin sijoittamalla oppilaiden vastukset eri systeemiajattelutaitojen tasoille. Rehevöitymisen ja koevastauksen osaamista arvioitiin rehevöitymisprosessin ja koevastauksen osatekijöiden ilmenemisellä oppilaiden vastauksissa. Työn merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että systeemiluokalla tapahtui systeemiajattelutaidoissa sekä rehevöitymisen osaamisessa kehittymistä alku- ja loppumittauksen välillä, mitä taas normaaliluokalla ei tapahtunut, vaikka luokat eivät eronneet systeemiajattelutaitojen tasossa eivätkä rehevöitymisen osaamisen suhteen alkumittauksessa, loppumittauksessa eivätkä kokeessa. Työn tulosten perusteella näyttää siltä, että yläkouluikäisten biologian ja myös muiden kouluaineiden opetuksessa on opetettavia asioita perusteltua lähestyä systeemiajattelutaitoja kehittävien työtapojen kautta. Tällöin myös saavutetaan mahdollisimman hyvin opetussuunnitelmassa vaadittavat opetuksen tavoitteet ja päämäärät. Tämä työ osoittaa, että jo kahden oppitunnin mittaisella opetusjaksolla voidaan saavuttaa systeemiajattelutaitojen kehittymistä. fi
dc.format.extent 48 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Oppiminen
dc.subject.other seitsemäsluokkalainen
dc.subject.other systeemiajattelu
dc.subject.other systeemiajattelutaidot
dc.subject.other rehevöityminen
dc.title Systeemiajattelutaitojen kehittäminen seitsemäsluokkalaisilla rehevöitymisen opettamisen yhteydessä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103101878
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa koululaiset
dc.subject.ysa systeemiajattelu
dc.subject.ysa rehevöityminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine biologian opettajankoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher education programme in Biology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record