"Valoa Karjalaan" : neuvostopropaganda Venäjän Karjalassa 1918-1922

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Aunala, Aki
dc.date.accessioned 2011-03-09T12:33:01Z
dc.date.available 2011-03-09T12:33:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1153584
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103091874 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26653
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on selvittää, onnistuiko bolshevikkien voitolle Venäjän sisällissodassa tärkeänä pidetty propaganda vaikuttamaan Karjalan alueen poliittiseen kehitykseen vuosina 1918–1922. Miten neuvostopropaganda pyrki vaikuttamaan kohdeyleisöönsä, karjalaisiin, ja miten se oletettavasti onnistui heidän keskuudessaan? Tutkimuskysymyksiä lähestytään tutkimalla aikakauden tärkeintä joukkomediaa, sanomalehdistöä. Karjalan alueella julkaistuihin ja sinne toimitettuihin venäjän- ja suomenkielisiin sanomalehtiin sovelletaan vertailevia, kvalitatiivisia tutkimusmetodeja temaattisesti rajattujen aihealueiden sisällä. Tukevana aineistona ovat lehtolehtiset ja muistelmakirjallisuus. Tutkielman kahdessa ensimmäisessä käsittelyluvussa käsitellään neuvostopropaganda- ja valistustyön yleistä luonnetta ja institutionaalista rakentumista sekä Neuvosto-Venäjällä että Karjalassa. Neljännessä luvussa pääpaino siirtyy sisällölliseen analyysiin, jolloin tutustutaan propagandan rakentumiseen käsitteiden ja mielikuvien varaan. Viidennessä luvussa pohditaan propagandan vastaanottamista Martyn P. Thompsonin reseptioteoria-käsityksen kautta. Tutkimustulosten perusteella voitiin todeta, että neuvostovalta pyrki esiolettamusten mukaisesti vakiinnuttamaan valtansa osin propagandatoiminnan avulla. Propaganda rakentui yksinkertaistavien binaariparien varaan erityisesti neuvostovallan ja viholliskuvan kohdalla. Suomalaiskommunistien propaganda koostui pääosin suomalaiskansallisista rakenneaineista, kun taas venäjänkielisten havaittiin käyttäneen venäläisnationalistisia tehokeinoja. Karjalaisten vastaanottamisen ongelmat olivat lukuisia, ja havaittiin, että neuvostopropaganda oli erityisesti vaikeuksissa alueilla, missä lisättiin ”kansankielistä” propagandaa. Ateististen suomalaiskommunistien sivistämispyyteet yhdistyneenä sosialismin istuttamiseen kansallismielisten ja uskonnollisten karjalaisten alueelle näyttäisi olleen ratkaiseva tekijä propagandan osittaisessa epäonnistumisessa. Havaittiin, että propagandan onnistumiseen taas vaikuttivat muun muassa karjalaisten auktoriteettiusko, institutionaalinen kehitysaste, sosioekonominen tausta, uskonnollinen identiteetti ja sen kautta syntynyt venäläiseen kulttuurin samastuminen.
dc.format.extent 182 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Neuvosto-Karjala
dc.subject.other propaganda
dc.subject.other kommunismi
dc.subject.other karjalaiset
dc.subject.other reseptioteoria
dc.title "Valoa Karjalaan" : neuvostopropaganda Venäjän Karjalassa 1918-1922
dc.title.alternative Neuvostopropaganda Venäjän Karjalassa 1918-1922
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103091874
dc.subject.ysa propaganda
dc.subject.ysa kommunismi
dc.subject.ysa karjalaiset
dc.subject.ysa reseptioteoria
dc.subject.ysa Neuvosto-Karjala
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yleinen historia fi
dc.contributor.oppiaine General History en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record