Friend or foe? : attitudes to and beliefs about English in Finland expressed by Finnish as a second language learners

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malessa, Eva
dc.date.accessioned 2011-03-01T14:45:01Z
dc.date.available 2011-03-01T14:45:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1149889
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103011837 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26617
dc.description.abstract Tutkin pro gradu -työssäni S2-oppijoiden käsityksiä englannin kielen käytöstä ja asemasta Suomessa. Aiemmat tutkimukset englannin kielen käytöstä ja asemasta Suomessa ovat keskittyneet suomalaisten äidinkielenpuhujien käsityksiin. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää minkälaisia käsityksiä S2-oppijoilla on englannin käytöstä ja asemasta Suomessa sekä heidän omassa elämässään että yleisemmällä tasolla. Lisäksi tutkin S2-oppijoiden asenteita englannin kieltä kohtaan. Tutkimus pyrkii samalla nostamaan esiin S2-oppijoiden käsityksiä englannin kielen mahdollisesta vaikutuksesta suomen kieleen sekä S2-oppimiseen ja -opettamiseen. Tutkimuksen aineisto kostuu sekä kirjallisesta että suullisesta materiaalista. Aineistona tutkimuksessa on kuusi esseetyyppistä kirjoitelmaa sekä neljä yksilöhaastattelua. Tutkimukseen osallistui yhteensä kymmenen kansainvälistä yliopiston opiskelijaa eri kieli- ja kotimaataustoineen. Tarkastelin sisällönanalyysin avulla aineistoa. Tutkimukseen osallistuvat S2-oppijat huomauttivat, että heidän englannin kielen käyttönsä on lisääntynyt huomattavasti siitä lähtien, kun he muuttivat Suomeen. Tutkimuksessa selvisi, että englannin kieli on Suomessa vahvasti läsnä S2-oppijoiden arjessa ja erityisesti havaittavissa yliopistomaailmassa. Vaikka S2-oppijoiden mielestä englanti on valloittanut Suomea, he eivät usko, että englannin kielestä tulee virallinen kolmas kotimainen. Englannin kielen korkea status näkyy S2-oppijoiden mukaan esimerkiksi suomalaisten innossa harrastaa englannin kielen taitoja S2-oppijoiden kanssa. Tutkimus paljasti, että tutkittavat kokivat suomalaisten vastahakoisuuden puhua heidän kanssaan suomea usein haittaavan S2-opiskelua ja opiskelumotivaatiota. Jatkotutkimuksissa on otettava S2-oppijoiden lisäksi huomioon myös S2-opettajat, jotta saadaan enemmän tietoa siitä, mitkä ovat englannin kielen vaikutukset S2-opetukseen.
dc.format.extent 64 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Language contact
dc.subject.other English language
dc.subject.other language learning
dc.subject.other beliefs about SLA
dc.subject.other language attitudes
dc.subject.other metacognitive knowledge
dc.subject.other Finnish as a second language learners
dc.title Friend or foe? : attitudes to and beliefs about English in Finland expressed by Finnish as a second language learners
dc.title.alternative Attitudes to and beliefs about English in Finland expressed by Finnish as a second language learner
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103011837
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa asenteet
dc.subject.ysa kielen oppiminen
dc.subject.ysa suomen kieli
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record