The effects of the English language on the cultural identity of Chinese university students

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Seppälä, Milja
dc.date.accessioned 2011-03-01T13:50:42Z
dc.date.available 2011-03-01T13:50:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1149888
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103011836 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26616
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena on selvittää kuinka englannin kieli on vaikuttanut kiinalaisten yliopistotason englannin pääaineopiskelijoiden kulttuuri-identiteettiin. Englannin kieltä Kiinassa on tutkittu paljon, mutta ei juurikaan kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin kannalta. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Onko englannin kielen lisääntynyt vaikutus Kiinassa vaikuttanut kiinalaiseen kulttuuriin ja ihmisiin? Jos on, koetaanko muutokset positiivisina vai negatiivisina, ja vaikuttavatko ne jotenkin kiinalaisten kulttuuri-identiteettiin? 2) Ovatko yliopisto-opiskelijoiden omat asenteet kiinalaista kulttuuria kohtaan muuttuneet englannin kielen ja läntisen kulttuurin vaikutuksen alaisuudessa? Jos ovat, koetaanko muutokset positiivisina vai negatiivisina, ja vaikuttavatko ne jotenkin heidän kulttuuri-identiteettiinsä kiinalaisina? 3) Ovatko yliopisto-opiskelijoiden asenteet englannin kieltä ja läntistä kulttuuria kohtaan muuttuneet englannin kielen ja läntisen kulttuurin vaikutuksen alaisena, ja jos on, miten? Tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen viitekehys perustuu etnografiaan. Tutkimusaineisto koostuu kyselylomakkeesta (78 vastaajaa) sekä puolistrukturoiduista haastatteluista (8 osallistujaa). Aineistonkeruu suoritettiin huhti-kesäkuussa 2010 Guangzhoun kaupungissa Kiinassa. Materiaali oli enimmäkseen kvalitatiivista, mutta osa kyselylomakkeesta oli kvantitatiivista. Avointen kysymysten sekä haastattelujen analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kiinalaiset englannin opiskelijat elävät parhaillaan kahden kulttuurin ristitulessa. Englannin opiskelu on laajentanut heidän ymmärrystään sekä Kiinasta että muusta maailmasta, minkä seurauksena he ovat joutuneet muokkaamaan käsityksiään molemmista. He tuntevat syvää kiintymystä ja velvollisuutta perinteistä kiinalaista kulttuuria kohtaan, mutta ovat samalla erittäin kiinnostuneita länsimaisesta elintavasta sekä länsimaisista vapauden ja itsenäisyyden käsitteistä. Näyttääkin siltä, että he pyrkivät muokkaamaan kulttuuri-identiteettiään siten, että se kattaisi molemmat, sekä kiinalaisen että länsimaisen, aspektin.
dc.format.extent 136 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other cultural studies
dc.subject.other English language
dc.subject.other cultural identity
dc.subject.other China
dc.subject.other globalization
dc.subject.other ethnography
dc.title The effects of the English language on the cultural identity of Chinese university students
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103011836
dc.subject.ysa kulttuuri-identiteetti
dc.subject.ysa kulttuuri
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa globalisaatio
dc.subject.ysa Kiina
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Etnografia

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record