"Mä tälleen nopsasti käytin sormia" : lasten laskustrategioiden kehitys ensimmäiseltä kolmannelle luokalle

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rusanen, Elina
dc.date.accessioned 2011-03-01T07:30:27Z
dc.date.available 2011-03-01T07:30:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1149817
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103011830 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26612
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia yhteen- ja vähennyslaskustrategioita sekä taidoiltaan heikot että tavanomaisesti suoriutuvat oppilaat käyttävät ja miten yhteenlaskustrategiat ovat kehittyneet ensimmäiseltä kolmannelle luokalle näillä kahdella ryhmällä. Laskustrategioiden kehitys etenee konkreettisen sormiin tukeutumisen ja luettelemisen kautta kohti abstrakteja mielessä tapahtuvia muistamiseen perustuvia strategioita. Tutkimus toteutettiin yksilömittauksilla, joihin osallistui yhteensä kymmenen oppilasta. Heistä puolet kuului opettajien valitsemaan taidoiltaan heikkojen tutkimusryhmään ja puolet verrokkiryhmään. Mittaustilanteessa lapsilla teetettiin yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueelta 0-20. Tutkimustilanteessa tehtyjen havaintojen ja videoaineiston avulla lasten käyttämät laskustrategiat luokiteltiin eri luokkiin konkreettisista abstrakteihin strategioihin. Käytössä oli sekä ensimmäisen luokan aineisto yhteenlaskuista että kolmannen luokan aineisto yhteen- ja vähennyslaskuista. Lapsista luotiin laskijaprofiilit, joissa kuvataan heidän strategioiden käyttöään. Ryhmien ja yksilöiden välisiä eroja sekä strategioiden kehitystä havainnollistettiin laskustrategioiden tarkastelun kaksiulotteisen mallin avulla. Verrokkiryhmäläisten käyttämien yhteenlaskustrategioiden kehityskulku oli pääpiirteissään suuntautunut konkreettisista abstrakteihin strategioihin. Sen sijaan tutkimusryhmäläisten kehityskulku oli poikkeavaa ja hyvin yksilöllistä. Strategioiden kehitys oli hitaampaa ja lapset luottivat vielä kolmannellakin luokalla vahvasti konkreettiseen tukeen. Kolmannen luokan vähennyslaskustrategioiden vertailussa oli havaittavissa sama ryhmien välinen ero. Taidoiltaan heikot laskijat ratkaisivat tehtävät käyttäen konkreettisempia strategioita kuin tavanomaisesti suoriutuvat lapset. Kiinnittämällä huomiota lasten käyttämiin laskustrategioihin jo varhaisessa vaiheessa voitaisiin mahdollisesti ehkäistä myöhempää tuen tarvetta. Laskustrategioiden tarkastelun kaksiulotteista mallia voidaan hyödyntää opetuksessa uuden erityisopetuksen strategian periaatteiden mukaisesti pedagogisen selvityksen, tuen tarpeen määrittelyn ja kehityksen seurannan apuvälineenä.
dc.format.extent 96 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other yhteenlaskustrategia
dc.subject.other vähennyslaskustrategia
dc.subject.other laskustrategioiden kehitys
dc.subject.other erityisopetus
dc.title "Mä tälleen nopsasti käytin sormia" : lasten laskustrategioiden kehitys ensimmäiseltä kolmannelle luokalle
dc.title.alternative Lasten laskustrategioiden kehitys ensimmäiseltä kolmannelle luokalle
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103011830
dc.subject.ysa matematiikka
dc.subject.ysa laskeminen
dc.subject.ysa erityisopetus
dc.subject.ysa matemaattiset taidot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record