The effect of ski gliding properties on the force production of V2-technique

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ohtonen, Olli
dc.date.accessioned 2011-02-24T08:46:48Z
dc.date.available 2011-02-24T08:46:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1149462
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102241810 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26590
dc.description.abstract Ohtonen, Olli 2010. Suksen luisto-ominaisuuksien vaikutukset V2-tekniikan voiman-tuottoon. Biomekaniikan pro gradu -työ, syksy 2010. Liikuntabiologian laitos, Jyväsky-län yliopisto, 64 s. Perinteisen hiihdon voimantuottoa on tutkittu paljon (esim. Komi 1985/1987, Vä-häsöyrinki 2008, Lindinger 2009), mutta 3D-voimamittauksia luisteluhiihdosta ei ole juurikaan tehty. Suksen luisto-ominaisuuksien vaikutuksista suorituskykyyn ja biome-kaanisiin ominaisuuksiin puhutaan paljon mutta, niitä ei ole vielä tutkittu. Tämän tutki-muksen tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa toimiva 3D-voimanmittauslaitteisto ja tutkia kuinka erilailla voidellut sukset vaikuttavat luisteluhiihdon sykliin sekä käsien ja jalkojen voimantuottoon. Kehitetty siteeseen kiinnitettävä voimanmittauslaitteisto rakennettiin (Jyväskylän yli-opisto). Laite kalibroitiin ja sen toimintaa vertailtiin jo olemassa olevia voimanmittaus-laitteita, suksenliikutuslaite (Kolehmainen 2006) ja pitkät voimalevyt (Vähäsöyrinki 2008), vastaan. Lisäksi testiin luisteluhiihtomittaukset, joissa 10 laadukasta kansallisen tason hiihtäjää suoritti neljällä eri nopeudella hiihtosuorituksia 100 metriä pitkään tasai-sen kulman (4°) omaavaan hiihtonousuun V2-tekniikalla kahdella eri lailla valmistellulla suksella (hidas suksi ja nopea suksi). Hitaan suksen kitka oli 79 % suurempi kuin nopean suksen. Tämä johti 6,4 % hitaam-paan maksiminopeuteen hitaalla suksella. Syklin kesto lyheni ja frekvenssi kasvoi hitaalla suksella. Tämä johtui pääasiassa palautumisajan lyhenemisestä syklin sisällä. Toinen merkittävä tekijä suuremman kitkan kompensoimisessa hitaalla suksella on ylävartalon voimantuoton kasvu (sauvan huippuvoima ja keskimääräinen työntövoima syklin aikana) hitaalla suksella. Pystysuorissa jalkavoimissa ei havaittu muutoksia, mutta poikittaissuuntaiset jalkavoimat (jalan huippuvoima poikittaiseen suuntaan) olivat suu-rempia ja hitaalla suksella. Voimanmittauslaitteisto osoittautui toimivaksi, mutta suksen suuntaisten voimien mit-taamista tulee vielä kehittää. Hitaan suksen aiheuttama suurempi kitka vakionopeuksilla kompensoidaan lyhentämällä syklin kestoa (ja nostamalla frekvenssiä), mikä tapahtuu pääasiassa palautumisaikaa lyhentämällä. Ylävartalon voimantuoton kasvu on myös merkittävä tekijä suuremman kitkan kompensoimisessa, mikä on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa (Millet ym. 1998). Jalkojen voimantuotossa poikittaisvoimien kasvu, mikä voi johtua suksen voimakkaammasta kääntämisestä kantille, on havaittavissa hitaalla suksella. Pystysuuntaisissa jalkavoimissa muutoksia ei ole havaittavissa.
dc.format.extent 34, 30 sivua
dc.language.iso fin
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other voimantuotto
dc.subject.other luisto-ominaisuudet
dc.title The effect of ski gliding properties on the force production of V2-technique
dc.title.alternative Suksen luisto-ominaisuuksien vaikutukset V2-tekniikan voimantuottoon
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102241810
dc.subject.ysa hiihto
dc.subject.ysa luisteluhiihto
dc.subject.ysa voima
dc.subject.ysa tekniikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine biomekaniikka fi
dc.contributor.oppiaine Biomechanics en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record