Urheiluseuratoimijoiden poikkeavat näkemykset Nuori Suomi ry : stä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rautio-Sipilä, Marie
dc.date.accessioned 2011-02-23T20:44:25Z
dc.date.available 2011-02-23T20:44:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1149423
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102231809 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26585
dc.description.abstract Tämä tutkielma sijoittuu suomalaisen kansalaistoiminnan tutkimuskenttään. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten lasten ja nuorten urheilutoimintaa järjestävien urheiluseurojen seuratoimijoiden näkemykset Nuori Suomi ry:stä järjestönä, sen tavoitteista ja sinettiseuratoiminnasta poikkeavat toisistaan sukupuolittain, seuratoimijaryhmittäin sekä yksilö- ja joukkuelajeittain vertailtuna. Urheiluseuratoimijat ymmärrettiin kerroksisena toimijajoukkona, jolloin heillä tarkoitettiin eritaustaisia ja seuroissa eri rooleissa toimivia ihmisiä. Tutkielmassa todennettiin seuratoimijoiden kerroksisuus sekä toimijoiden intressien ja näkökantojen keskinäinen poikkeavuus. Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä survey-menetelmällä. Saatekirje ja linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin tutkimusjoukolle sähköpostitse. Kyselyyn vastasi 560 seuratoimijaa 90 urheiluseurasta, jolloin tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 66 prosenttia. Otantamenetelminä käytettiin ryväs- ja sa-tunnaisotantaa. Tutkimuksen otokseen poimittiin mukaan seurajohtajia, valmentajia ja ohjaajia sekä seuroissa harrastavien lasten vanhempia. Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS -ohjelmalla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että seuratoimijoiden intressit seuratoimintaan osallistumisessa ja heidän näkemyksensä Nuori Suomi ry:stä järjestönä, sen arvoista sekä si-nettiseuratoiminnasta poikkesivat toisistaan. Isien näkemys kyseisestä järjestöstä oli kautta linjan negatiivisin äitien ja seurajohtajien suhtautuessa Nuoreen Suomeen koko-naisuudessaan positiivisesti. Faktorianalyysilla löydettiin lisäksi kaksi faktoria, jotka kuvasivat seuratoimijoiden suhtautumista Nuori Suomi ry:n arvoihin ja sitä kautta lasten ja nuorten urheiluun. Faktorit nimettiin niiden sisältöjen mukaan ”moniarvoisuudeksi” ja ”kilpailullisuudeksi”. ”Moniarvoisuus” –faktorille sijoittuivat naiset, äidit ja ei-kilpaurheilutaustaiset seuratoimijat. ”Kilpailullisuus” –faktorille sijoittuivat puolestaan miehet, valmentajat ja ohjaajat, isät, joukkuelajien edustajat ja kilpaurheilutaustaiset seuratoimijat. Seurajohtajat sijoittuivat molemmille faktoreille kuitenkin moniarvoisuuteen vahvemmin kallistuen. Tutkimus osoitti, että urheiluseuroja tutkittaessa on tärkeää huomioida seuratoimijoiden kerroksisuus. Näin on etenkin, kun seuroista halutaan saada kokemuksellista tietoa. Nuoren Suomen kohdalta voidaan todeta, että seuratoimijoiden kerroksisuus ja ajattelutapojen erot asettavat järjestön toiminnalle haasteen lasten ja nuorten urheilua kokonai-suudessaan edustavana toimialajärjestönä.
dc.format.extent 163 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Nuori Suomi
dc.title Urheiluseuratoimijoiden poikkeavat näkemykset Nuori Suomi ry : stä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102231809
dc.subject.ysa kansalaistoiminta
dc.subject.ysa urheiluseurat
dc.subject.ysa toimihenkilöt
dc.subject.ysa poikkeavuus
dc.subject.ysa käsitykset
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa liikunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikunnan yhteiskuntatieteet fi
dc.contributor.oppiaine Social Sciences of Sport en
dc.subject.method Kvantitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record