Eron jälkeinen vanhemmuus etä-isän näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Plihtari, Elina
dc.date.accessioned 2011-02-22T07:16:51Z
dc.date.available 2011-02-22T07:16:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1149130
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102221794 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26575
dc.description.abstract Nykyään isyys on muutostilassa ja on monenlaisia isiä, kuten etä-isiä, yksinhuoltajaisiä ja ydinperheenisiä. Vanhempien erot ovat lisääntyneet ja isät elävät usein erossa lapsistaan, mutta silti etä-isyyttä on Suomessa tutkittu suhteellisen vähän. Tämän pro gradu- työn tarkoituksena oli selvittää isien kokemuksia etä-isyydestä ja miten suhteet lapsiin muuttuivat eron jälkeen sekä etä-isyyteen liittyviä tunteita. Tutkimuskysymyksenä oli siis ensinnäkin selvittää millaista isyys oli eron jälkeen ja miten se on muuttunut. Toisena tutkimuskysymyksenä oli se, kokivatko isät suhteen lapsiinsa muuttuneen eron jälkeen ja jos kokivat, niin miten. Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli selvittää millaisia tunteita isillä oli etä-isyyteen liittyen. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa etä-isää. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina teemahaastattelun avulla helmi-huhtikuussa 2009. Tutkimuksen analysointi tehtiin laadullisesti teemoittelun, tyypittelyn ja osittain diskurssianalyysin avulla. Isät kokivat isyyden jatkuvan eron jälkeenkin. Vaikeinta erossa oli lasten menettäminen. Isyyden koettiin muuttuvan eron jälkeen positiiviseen suuntaan, koska vaikea perhetilanne päättyi ja eron jälkeen isyydestä tuli tietoisempaa ja isyyttä alettiin arvostaa enemmän. Etä-isyyden haasteina koettiin muun muassa arjen ja ajan puute lasten kanssa, välimatka, tiedon puute lasten asioista, katkenneet sukulaissuhteet sekä yksinäisyys. Positiivisena asiana koettiin vapaus arjen rasitteista, oma aika sekä lähentyminen lasten kanssa. Isät tekivät lastensa kanssa samoja asioita kuin ennen eroakin. Tekeminen liittyi arkisiin asioihin ja harrastuksiin. Isät halusivat, että yhteinen lyhyt aika on mukavaa yhdessäoloa, eivätkä he halunneet tapaamisiin kireää tunnelmaa. Suhde lapsiin oli kaikilla isillä pysynyt läheisenä. Puolet isistä koki, että suhde on muuttunut läheisemmäksi, koska perhetilanne on rauhoittunut ja nyt isillä on enemmän läsnäoloa lasten kanssa kuin aiemmin. Suurin osa isistä oli puhunut erosta lastensa kanssa. Isien mukaan ero oli lapsille hyvin rankka kokemus. Ennen eroa isyyteen ei liittynyt niin voimakkaita tunteita kuin eron jälkeen. Eron jälkeen tunteet lasta kohtaan ovat voimistuneet ja negatiiviset tunteet ovat rauhoittuneet. Isien tunnepuheesta muodostui kolmenlaisia diskursseja: negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden diskurssi sekä tunteista puhumattomuuden diskurssi. Negatiivisten tunteiden diskurssiin liittyi muun muassa surua, katkeruutta, kateutta ja pelkoa, koska lapset asuvat äidin luona. Syyllisyyttä isät tunsivat siitä, mitä ero aiheuttaa lapsille. Ristiriitaisten tunteiden diskurssi pohjautui siihen, että isät kokivat eron oikeaksi ratkaisuksi, mutta toisaalta yksinäisyys ja arjen puute lasten kanssa tuntui ikävältä. Tunteista puhumattomuuden diskurssi viittasi siihen, että muutama isä ei juuri osannut pukea tunteitaan sanoiksi ja tunteiden sijaan he puhuivat jostakin muusta.
dc.format.extent 93 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ero
dc.subject.other vanhemmuus
dc.subject.other isyys
dc.subject.other etä-isä
dc.subject.other lapsi
dc.subject.other tunteet
dc.subject.other isä-lapsi-suhde
dc.title Eron jälkeinen vanhemmuus etä-isän näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102221794
dc.subject.ysa avioero
dc.subject.ysa eronneet
dc.subject.ysa etäisyys
dc.subject.ysa isät
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.subject.ysa isyys
dc.subject.ysa tunteet
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa vanhempi-lapsisuhde
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Education en
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record