Nuorten aikuisten verkkoyhteisöpalvelujen mobiilikäyttö

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rekola, Pauli
dc.date.accessioned 2011-02-15T18:24:22Z
dc.date.available 2011-02-15T18:24:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1148686
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102151776 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26560
dc.description.abstract Tutkielmassa pyrittiin kuvaamaan ja ymmärtämään kuinka suomalaiset nuoret aikuiset käyttävät verkkoyhteisöpalveluja mobiilisti, ja millaisia tekijöitä käytön taustalla on. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin käyttötarkoitustutkimus. Tutkimus suoritettiin määrällisenä tutkimuksena ja siinä käytettiin kyselylomaketta, johon pystyi vastaamaan verkossa. Tutkimuksen otantamenetelmä oli erityisesti tätä tutkimusta varten kehitetty verkko-otanta. Kyselyyn saatiin 265 vastausta, joista analyysiin otettiin rajauksen jälkeen 154. Kyselyn perusteella verkkoyhteisöpalvelujen mobiilin käytön osuus vaikuttaisi olevan noin 14 % verkkoyhteisöpalvelujen kokonaiskäytöstä. Facebook näyttää kyselyn perusteella olevan suosituin verkkoyhteisöpalvelu mobiilisti käytettynä. Verkkoyhteisöpalvelujen mobiilissa käytössä vastaajille merkittäviä funktioita, tarpeita ja motiiveja olivat yhteyden pitäminen, viihdetarkoitus ja informaatio. Sosiaaliset tarpeet koettiin vähän merkittäviksi. Näiden lisäksi merkittäviä funktioita olivat tarkkailu ja itsensä ilmaiseminen. Ajan kuluttaminen, uteliaisuus sekä sopiva ja tehokas viestintä olivat vastaajille merkittäviä tarpeita verkkoyhteisöpalvelujen mobiilissa käytössä. Merkittäviä motiiveja puolestaan olivat ajan kuluttaminen ja mobiilin viestintävälineen vapaus paikasta ja ajankohdasta sekä sen helppo saatavuus. Näiden lisäksi merkittäviä motiiveja olivat myös käytön tutuksi tuleminen, helppokäyttöisyys, tavaksi tuleminen, nopeus, edullisuus, tehokkuus, tapahtumista sopiminen ja organisoiminen sekä rutiiniksi muuttuminen. Tämä tutkielma osoitti käyttötarkoitustutkimuksen soveltamisen verkkoyhteisöpalvelujen mobiilin käytön tarkasteluun hyödylliseksi, vaikka käyttötarkoitustutkimuksen perinne onkin problemaattinen. Tulosten perusteella näyttää siltä, että verkkoyhteisöpalvelujen mobiilin käytön käyttötarkoitukset ovat samansuuntaisia aiemman verkkoyhteisöpalvelujen tutkimuksen kanssa. Tutkimuksen tuloksia voisi, jatkotutkimuksen lisäksi, hyödyntää verkkoyhteisöpalvelujen ja mobiilien viestintävälineiden sekä erityisesti verkkoyhteisöpalvelujen mobiilien sovelluksien kehittämisessä. Jatkossa voitaisiin tutkia esimerkiksi sitä, voiko tässä tutkimuksessa esiin nousseilla mobiilikäyttäjän tarpeilla ennustaa verkkoyhteisöpalvelujen mobiilia käyttöä. Tutkimuskysymys voisi siis olla, miten verkkoyhteisöpalveluja käytetään mobiilisti siten, että mobiilikäyttäjän tarpeet tulevat tyydytetyiksi.
dc.format.extent 111 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Facebook
dc.subject.other käyttötarkoitustutkimus
dc.subject.other mobiili
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other sosiaalinen media
dc.subject.other teknologiavälitteinen viestintä
dc.subject.other verkkoyhteisöpalvelu
dc.title Nuorten aikuisten verkkoyhteisöpalvelujen mobiilikäyttö
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102151776
dc.subject.ysa Facebook
dc.subject.ysa mobiilipalvelut
dc.subject.ysa verkkoyhteisöt
dc.subject.ysa verkkopalvelut
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa sosiaalinen media
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa verkkoviestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record