Alaraajojen luun mineraalipitoisuuden ja polven nivelruston väliset yhteydet postmenopausaalisilla naisilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jääskeläinen, Hannu
dc.contributor.author Monto, Jaakko
dc.date.accessioned 2011-02-14T09:33:45Z
dc.date.available 2011-02-14T09:33:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1153024
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102141770 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26556
dc.description.abstract Tämän poikkileikkaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luuston (reisiluun kaula, lanneranka L2-L4) mineraalitiheysarvojen ja polven nivelruston (reisiluu, sääriluu) eheyttä kuvaavien dGEMRIC-arvojen välistä yhteyttä postmenopausaalisilla naisilla. Tutkimukseen rekrytoitiin 82 naista (keskimääräiseltä iältään 57,7 vuotta, SD 4,2) lehti-ilmoituksen perusteella. Sisäänottokriteerinä oli rtg:llä arvioidun Kellgren-Lawrence-luokituksen (K/L) mukaan ensimmäisen (K/L1) tai toisen (K/L2) asteen lievä polven nivelrikko. Reisiluun kaulan ja lannerangan (L2–L4) BMC-arvot mitattiin DXA-laitteistolla. Tutkimushenkilöillä ei ollut osteoporoosia, jonka kynnysarvona käytettiin T-arvoa >2,5. Tibian ja femurin nivelruston dGEMRIC-arvot saatiin magneettikuvauksen avulla mediaalisen ja lateraalisen kondyylin keskikohdasta sagittaalitasossa. Kuvaukset ja analyysit tehtiin sen puolen polvesta, jonka K/L-luokitus oli suurempi. Jos luokitus oli sama, mittaukset tehtiin sen puoleisesta polvesta, jonka oireet olivat pahemmat. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. K/L-luokitusta selittäviä tekijöitä tarkasteltiin regressioanalyysin avulla. Koko tutkimusryhmällä ja K/L1-luokituksen saaneilla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä reisiluun kaulan ja lannerangan BMC-arvojen ja polvinivelen rustokudosten dGEMRIC-arvojen välillä. K/L2-luokituksen saaneilla henkilöillä havaittiin positiivinen korrelaatio (r=0,27, p=0,046) reisiluun mediaalisen nivelruston dGEMRIC-arvojen ja reisiluun kaulan BMC-arvojen välillä. Selittäviä tekijöitä ei tälle yhteydelle löytynyt. Reisiluun lateraalisen nivelruston ja sääriluun nivelrustojen osalta yhteyksiä ei löydetty. Logistisen regressioanalyysin perusteella K/L-luokitukselle ei löydetty tilastollisesti merkitseviä selittäviä tekijöitä. K/L1 ja 2 -ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja dGEMRIC-arvoissa tai BMC-arvoissa. Tutkimuksen tulosten perusteella alaraajojen luustontiheys ja polven nivelruston eheys eivät ole keskenään yhteydessä lievää polven nivelrikkoa sairastavilla postmenopausaalisilla naisilla. K/L-luokitukselle ei löytynyt selittäviä tekijöitä.
dc.format.extent 66 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kellgren-Lawrence -luokitus
dc.subject.other DXA
dc.subject.other dGEMRIC
dc.title Alaraajojen luun mineraalipitoisuuden ja polven nivelruston väliset yhteydet postmenopausaalisilla naisilla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102141770
dc.subject.ysa nivelrikko
dc.subject.ysa nivelsairaudet
dc.subject.ysa vaihdevuodet
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa luusto
dc.subject.ysa magneettitutkimus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record