Lääkkeiden käyttö ja sen yhteydet tasapainoon 67-96-vuotiailla vanhainkotiasukkailla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ruth, Tanja
dc.date.accessioned 2011-02-13T15:49:41Z
dc.date.available 2011-02-13T15:49:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1148462
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26554
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102131769 en
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Lääkkeiden käyttö ja sen yhteydet tasapainoon 67–96-vuotiailla vanhainkotiasukkailla Tanja Ruth Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Terveystieteiden laitos, 2011 41 sivua + 2 liitettä Iäkkäät käyttävät paljon erilaisia lääkkeitä ja ikääntymismuutosten vuoksi he ovat alttiimpia lääkkeiden haittavaikutuksille. Erityisesti useiden lääkkeiden samanaikaisen käytön on todettu olevan yhteydessä iäkkäiden ihmisten tasapaino-ongelmiin ja kaatumistapaturmiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vanhainkodissa asuvien henkilöiden lääkkeiden käyttöä ja sen yhteyksiä tasapainoon. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää verenpainelääkkeiden ja keskipitkä- ja pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käytön sekä säännöllisesti käytettyjen lääkkeiden lukumäärän yhteyksiä tasapainoon iäkkäillä henkilöillä. Tutkimusaineistona käytettiin toimintakykyä tukevan liikunta- ja aktivointiohjelman alkumittausaineistoa (N=112). Tutkimus toteutettiin yhteensä viidessä eri vanhainkodissa Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat vanhainkodeissa asuvat naiset ja miehet. Verenpainelääkkeiden sekä keskipitkä- ja pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käytön yhteyksiä tasapainoon selvitettiin vertailemalla kyseisten lääkkeiden käyttäjiä ja ei-käyttäjiä. Lääkkeiden lukumäärän yhteyksiä tasapainoon selvitettiin vertailemalla 1–5, 6–10 ja yli 10 lääkettä käyttäviä henkilöitä. Tasapainon mittarina käytettiin Bergin tasapainotestiä. Aineisto analysoitiin ristiintaulukoinnilla ja χ²-testillä. Eniten käytettyjä lääkkeitä tutkimushenkilöiden keskuudessa olivat sydän- ja verisuonitautilääkkeet (86,6 %) ja psyykenlääkkeet (66,1 %). Verenpainelääkkeiden tai keskipitkä- ja pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käytöllä ei todettu olevan yhteyttä tasapainoon tässä aineistossa. Lääkkeiden lukumäärän ja tasapainotestisuorituksen välillä todettiin olevan erittäin merkitsevä yhteys siten, että valtaosa 1–5 lääkkeen käyttäjistä sijoittui parhaaseen luokkaan, valtaosa 6–10 lääkkeen käyttäjistä keskitason luokaan ja valtaosa yli kymmenen lääkkeen käyttäjistä heikoimpaan luokkaan tasapainotestissä (p=.000). Jatkotutkimuksissa tulisi pyrkiä paremmin kontrolloimaan sekoittavien tekijöiden kuten iän, erilaisten pitkäaikaissairauksien ja muiden lääkitysten vaikutusta tasapainoon.
dc.format.extent 41 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lääkkeiden käyttö
dc.subject.other tasapaino
dc.subject.other iäkkäät ihmiset
dc.subject.other vanhainkotiasukkaat
dc.title Lääkkeiden käyttö ja sen yhteydet tasapainoon 67-96-vuotiailla vanhainkotiasukkailla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102131769
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.subject.ysa lääkkeet
dc.subject.ysa tasapaino
dc.subject.ysa vanhainkodit
dc.subject.ysa lääkehoito
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record