Svensklärares uppfattningar om dyslexi och inlärningsstrategier på högstadiet. Två fallstudier.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäenpää, Anni
dc.contributor.author Pöyhönen, Timo
dc.date.accessioned 2011-02-10T11:15:57Z
dc.date.available 2011-02-10T11:15:57Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26543
dc.description.abstract Tutkielmamme tarkoituksena on ottaa selvää yläasteen ruotsin opettajien käsityksiä oppilaista, joilla on dysleksia sekä miten he ottavat tällaiset oppilaat opetuksessa huomioon. Tämän lisäksi haluamme selvittää, mitä oppimisstrategiat merkitsevät heille ja kuinka he tuovat niitä esille opetuksessaan. Käytimme Oxfordin (1990) strategialuokittelua opettajien mainitsemien strategioiden luokitteluun. Opettajien tapaa opettaa oppimisstrategioita vertasimme Pearsonin ja Dolen (1987) malliin. Lisäksi selvitimme opettajien kokemuksia opettajankoulutuksesta ja siitä millaiset valmiudet se antaa lukioppilaiden tukemiseen ja oppimisstrategioiden opettamiseen. Käytimme tutkimuksessamme kvalitatiivisia metodeja. Toteutimme kaksi teemahaastattelua, joiden avulla pyrimme löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiimme. Haastateltavat olivat opettajia, jotka olivat toimineet opettajan virassa noin viisi vuotta. Tutkimusmateriaalimme oli kattava, sillä haastateltavat olivat motivoituneita ja vastasivat kysymyksiin avoimesti. Vastauksista käy ilmi, että opettajien opetusmenetelmät olivat monipuolisia. Vaikeiden lukioppilaiden määrä luokassa vaikuttaa opettajien käyttämien eriyttävien tehtävien määrään. Tutkimuksemme mukaan opettajilla oli kokemusta erilaisten oppimisstrategioiden opetuksesta, mutta ne eivät vastanneet täysin Pearsonin ja Dolen mallia. Opettajien mielestä opettajankoulutus ei anna riittäviä valmiuksia opettaa oppilaita, joilla on luki- ja kirjoitusvaikeusia. Tutkimustulosten perusteella voimme sanoa, että opettajankoulutusta tulisi kehittää. Koulutuksessa on havaittavissa puutteita kun kyseessä on erilaisten oppilaiden kohtaaminen ja heidän opettaminen. Lisäksi koulutukseen tulisi lisätä tietoa oppimisstrategioiden opettamisesta. en
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other dyslexi en
dc.subject.other läs- och skrivsvårigheter en
dc.subject.other inlärningsstrategier en
dc.subject.other högstadiet en
dc.title Svensklärares uppfattningar om dyslexi och inlärningsstrategier på högstadiet. Två fallstudier.
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102101761
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record