Liikunta ja hyvinvointipalvelut työhyvinvoinnin kehittäjänä : asiakasyritysten näkökulma

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Soudunsaari, Aki
dc.date.accessioned 2011-02-08T18:39:39Z
dc.date.available 2011-02-08T18:39:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1148247
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102081758 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26540
dc.description.abstract Soudunsaari, Aki 2010. Liikunta- ja hyvinvointipalvelut työhyvinvoinnin kehittäjänä - asiakasyritysten näkökulma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 112 s. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millainen liikunta- ja hyvinvointipalvelun tulisi olla asiakasyritysten näkökulmasta ja millainen merkitys näillä palveluilla on yrityksen toiminnalle ja henkilöstölle. Keräsin kyselylomakeaineiston keskisuomalaisilta yrityksiltä (n=19), joiden asenteita ja toimenpiteitä liikunnan roolia työhyvinvoinnin kehittäjänä kohtaan kartoitin. Kyselyn vastausten perusteella valikoin kaksi yritystä ns. asiantuntijanäytteiksi teemahaastatteluun, jossa syvennyin heidän käyttämiinsä liikunta- ja hyvinvointipalveluihin sekä ajatuksiin ja kokemuksiin niistä. Haastattelin toisen yrityksen toimitusjohtajaa ja toisen yrityksen markkinointikoordinaattoria. Nauhoittamani haastattelut kestivät yhteensä 82 minuuttia ja litteroituna tekstiä kertyi 33 sivua. Analysoin materiaalin teemoittelun avulla ja lähestymisnäkökulmani tulkintaan oli fenomenologinen. Asiakasyritykset tavoittelivat liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoamisella henkilöstönsä yleistä työhyvinvointia, työvireen kehittämistä ja taloudellisia säästöjä. Palvelut vaikuttivat yrityksiin monitahoisesti. Selvimmät vaikutukset olivat ilmapiirin ja yhteisöllisyyden parantuminen. Yhteisten liikuntakokemusten kautta ihmiset tulevat paremmin toimeen, saavuttavat avoimemman työilmapiirin sekä vähentävät esimerkiksi osastojen välisiä klikkiytymisiä. Palveluilla voidaan myös vaikuttaa työntekijöiden sitouttamiseen, yrityskuvan kehittymiseen ja taloudellisiin säästöihin. Taloudelliset säästöt tulevat yritysten mukaan pitkäjänteisen toiminnan seurauksena mm. sairauspoissaoloista, työtehokkuudesta, tapaturmien vähenemisestä ja työn monitaitoisuuden lisääntymisestä. Palvelut nähtiin myös tärkeänä osana henkilökunnan huomioimista ollen tukena esimerkiksi uusia työntekijöitä palkatessa. Asiakasyritysten mukaan liikunta- ja hyvinvointipalveluiden onnistumisen edellytyksinä ovat hyvin organisoitu ohjausryhmä, liikunnan roolia esiin tuova sisäinen viestintä, palveluihin osallistumisen helppous ja saatavuus välittömästi työajan jälkeen. Myös esimiesten rooli esimerkin näyttäjinä, motivoijina ja tehokkaan viestinnän mahdollistajana on tärkeä. Yrityksissä oli huomattu, että maksamalla puolet palveluiden kustannuksista he saavat työntekijät sitoutettua palveluiden käyttämiseen. Yritykset kustansivat tilavuokrat ja välineet. Suurimpia palveluiden haasteita ovat sopivien palveluntarjoajien hankinta (ns. one-stop-shop), palveluiden riittävä monipuolisuus (jokaiselle jotakin) ja henkilöstön aktivointi palveluihin osallistumiseen. Haasteellisena pidettiin täysin liikuntaa harrastamattomien ja epäsäännöllisesti liikkuvien (2/3 henkilöstöstä) aktivoimista. Asiakasyrityksillä oli myönteisiä kokemuksia paikallisista urheiluseuroista. Yhteistyö oli kaksisuuntaisesti vastikkeellista, jolloin taloudellisen tukemisen vastineeksi urheiluseurat tarjosivat yrityksille mm. liikuntailtapäiviä ja luentoja sekä seurojen tapahtumiin osallistumista. Yritykset näkivät tulevaisuuden palveluntarjoajina mieluummin yksityiset yritykset kuin seurat palveluiden laatutekijöiden vuoksi. Tulevaisuuden liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi yritykset miettivät liikuntaa työajalle ja työntekijöiden kunnon tai palveluihin osallistumisen vaikuttavan työntekijöiden taloudellisiin bonuksiin. Tärkeäksi tulevaisuuden palveluiden ominaisuudeksi nähtiin yhdessä tehtävä ja kokemuksellinen liikunta.
dc.format.extent 112 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other terveyttä edistävä liikunta
dc.subject.other hyvinvointi
dc.subject.other työhyvinvointi
dc.subject.other työkyky
dc.subject.other liikunta- ja hyvinvointipalvelu
dc.subject.other henkilöstöliikunta
dc.title Liikunta ja hyvinvointipalvelut työhyvinvoinnin kehittäjänä : asiakasyritysten näkökulma
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102081758
dc.subject.ysa terveyden edistäminen
dc.subject.ysa terveysliikunta
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.subject.ysa työkyky
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa liikuntapalvelut
dc.subject.ysa työpaikkaliikunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record