Lasten vuorovaikutustaidot tutkimuksen kohteena

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laaksonen, Vilja
dc.date.accessioned 2011-02-02T11:14:03Z
dc.date.available 2011-02-02T11:14:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Laaksonen, V. (2010). Lasten vuorovaikutustaidot tutkimuksen kohteena. <em>Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2010</em>, 2010, 6-24. <a href="http://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat">http://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat</a>
dc.identifier.issn 1795-7613
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26503
dc.description.abstract Lapsi omaksuu arvoja ja asenteita ja rakentaa käsitystä itsestään vertaissuhteissa. Lapset tarvitsevat erilaisia vuorovaikutustaitoja vertaistensa parissa. Esimerkiksi yhteistyö, jakaminen ja ongelmanratkaisu ovat tärkeitä taitoja jo alle kouluikäiselle lapselle. Vuorovaikutustaidoista puhutaan eri tieteenaloilla eri käsittein. Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata, millaisilla käsitteillä ja tutkimusmenetelmillä lasten vuorovaikutustaitoja on tutkittu muun muassa viestinnän, kasvatustieteiden ja psykologian tieteenaloilla. Artikkelissa kootaan myös niitä näkökulmia, jotka ovat vaikuttaneet lasten vuorovaikutustaitojen tutkimuksen taustalla. Lasten vuorovaikutustaitojen tutkimusta viimeisen kymmenen vuoden ajalta (1998–2009) kartoittavan kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaan todeta, että yleisimmin aineiston tutkimuksissa käytetään käsitteitä sosiaalinen kompetenssi, sosiaaliset taidot, vertaissuhdetaidot ja viestintätaidot. Lasten vuorovaikutustaidot on moninaisista käsitteistä huolimatta määritelty ja operationaalistettu samankaltaisesti. Päätutkimusmenetelminä käytetään havainnointia ja lasten vuorovaikutustaitojen mittaamiseen tarkoitettuja mittareita. Alkuperäistutkimusten tarkastelu osoitti, että lasten vuorovaikutustaitoja on tutkittu esimerkiksi erilaisten kehityshaasteiden ja riskien ehkäisyn näkökulmasta. Lasten vuorovaikutustaidot kehittyvät vertaissuhteissa (Gagnon & Nagle 2004, 174). Koska vuorovaikutustaidot muodostavat alustan vertaissuhteiden kehittymiselle, voi vertaisryhmästä syrjäytymisestä seurata negatiivinen kierre, joka ylläpitää tiettyä sosiaalista statusta vertaisryhmässä (ks. Laine 1998, 497). Lasten vuorovaikutustaitojen tutkiminen auttaa tunnistamaan myös mahdollisia riskitekijöitä, joihin jo varhaiskasvatusvaiheessa voidaan vaikuttaa.
dc.language.iso fin
dc.publisher Prologos ry
dc.relation.ispartofseries Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2010
dc.relation.uri http://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat
dc.rights openAccess fi
dc.rights © Kirjoittaja ja Prologos ry
dc.title Lasten vuorovaikutustaidot tutkimuksen kohteena
dc.type article en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-20111191034
dc.subject.ysa vuorovaikutus en
dc.subject.ysa lapset en
dc.subject.ysa sosiaaliset taidot en
dc.subject.ysa vertaisryhmät en
dc.subject.ysa kompetenssi en
dc.subject.ysa vuorovaikutustaidot en
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/JournalArticle
eprint.status http://purl.org/eprint/type/status/PeerReviewed

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record