Crazy, Emo und andere neue Anglizismen sowie Code-Switching aus dem Englischen in der deutschen Jugendsprache : Ihre Form und Funktion am Beispiel des Jugendmagazins POPCORN

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hänninen, Sanna-Liisa
dc.contributor.author Karikoski, Tiina
dc.date.accessioned 2011-01-30T16:03:55Z
dc.date.available 2011-01-30T16:03:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1147527
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101301179 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25955
dc.description.abstract Tämä tutkielma käsittelee uusia anglismeja ja koodinvaihtoa saksalaisessa nuorisokielessä. Työn aineisto koostuu neljästä nuortenlehti POPCORNin numerosta. Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia englannista lainatut sanat ja ilmaisut ovat, minkä takia ne ovat lainattu saksaan ja mikä on niiden funktio teksteissä. Työssä kartoitetaan myös lainojen todennäköisyyttä integroitua osaksi saksan kieltä uusina sanoina eli neologismeina. Teoriapohjana työlle ovat valikoidut tutkimukset lainautumisesta, koodinvaihdosta ja nuorisokielestä. Materiaalimme vuoksi myös lehtikielen erityispiirteisiin kiinnitetään huomiota. Uudet anglismit luokitellaan sen mukaan, miten ne ovat assimiloituneet saksan kieleen, minkä jälkeen ne analysoidaan näiden kategorioiden mukaisesti. Lainautuminen ja koodinvaihto muodostavat eräänlaisen jatkumon, minkä vuoksi niitä ei voida yksiselitteisesti erottaa toisistaan. Otamme tämän työssämme huomioon, vaikka käsittelemme nämä ilmiöt erikseen. Aineistomme pohjalta esiin nousevat erityispiirteet analysoidaan ensin kvantitatiivisesti, minkä jälkeen esiintymien muotoihin ja funktioihin syvennytään kvalitatiivisessa analyysissä. Suurin osa työssä esiin tulleista anglismeista on vierassanoja, eli ne eivät ole mukautuneet saksaan muotonsa puolesta. Usein anglismeista muodostetaan myös yhdyssanoja saksalaisten sanojen kanssa. Anglismeja mukautetaan kieleen lisäksi lainasanoina, jolloin ne saavat saksalaisen taivutuksen tai ulkoasun. Materiaalistamme löytyy vain muutamia vierasperäisiä sanoja, samoin kuin englannista vaikutteensa saavia sanoja, jotka kuitenkin ovat saksan sananmuodostuksen tulosta. Anglismien funktiot ovat pääasiassa amerikkalaisen paikallisvärin välittäminen sekä niiden napakkuuden vuoksi palstatilan säästäminen. Koodinvaihto on tutkimuksen perusteella selvästi lainautumista harvinaisempaa ja sitä käytetään pääasiassa tyylillisenä välineenä. Useimmiten koodinvaihdolliset ilmaisut ovat erillisiä, ei saksankieliseen tekstiin yhteydessä olevia lausahduksia. Suurin osa esiintymistä on yksittäisiä, mutta eniten esiintyneet (esim. adjektiivi crazy) saattavat tulla saksalaisiksi uudissanoiksi. Vaikka tutkimuksemme keskeisenä aiheena on nuorisokieli, ovat tulokset sovellettavissa varmemmin lehtikieleen, koska pääosa materiaalistamme koostuu lehden toimituksen kirjoituksista. Nuorten käyttämät esiintymät kuitenkin tukevat työmme päätelmiä. Jatkotutkimuksena voisi tutkia työssämme esiin tulleita anglismeja nuorten käyttämässä kielessä ja niiden vakiintumista saksaan pidemmällä aikavälillä. fi
dc.format.extent 129 sivua
dc.language.iso ger
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kielitiede
dc.subject.other saksan kieli
dc.subject.other lainasanat
dc.subject.other anglismit
dc.subject.other koodinvaihto
dc.subject.other uudissanat
dc.subject.other nuortenlehdet
dc.subject.other Entlehnung
dc.subject.other Code-switching
dc.subject.other Anglizismen
dc.subject.other Neologismen
dc.subject.other Jugendsprache
dc.title Crazy, Emo und andere neue Anglizismen sowie Code-Switching aus dem Englischen in der deutschen Jugendsprache : Ihre Form und Funktion am Beispiel des Jugendmagazins POPCORN
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101301179
dc.subject.ysa kielitiede
dc.subject.ysa saksan kieli
dc.subject.ysa lainasanat
dc.subject.ysa anglismit
dc.subject.ysa koodinvaihto
dc.subject.ysa uudissanat
dc.subject.ysa nuortenlehdet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine saksan kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine German Language and Culture en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record