Leikin arviointivälineet PAGS, ToP ja TOES tarkasteltuna käsitteellisesti ICF-CY-luokituksen kautta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mattila, Liisa
dc.date.accessioned 2011-01-28T17:19:36Z
dc.date.available 2011-01-28T17:19:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1147478
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101281177 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25953
dc.description.abstract Leikin arviointivälineet PAGS, ToP ja TOES tarkasteltuna käsitteellisesti ICF-CY – luokituksen kautta. Mattila Liisa. Jyväskylän yliopisto. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Terveystieteiden laitos. 2009.42s. Asiantuntijalla on tärkeä olla riittävästi tietoa leikin arvioinnin tavoitteen kannalta oikean arviointivälineen valitsemiseksi. Lapsen osallistumista leikkiin voidaan arvioida luonnollisessa leikkitilanteessa, jolloin leikkijän, ympäristön ja leikin välinen dynaaminen vuorovaikutus voidaan huomioida. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin käsitteellisesti luonnollisen leikkitilanteen havainnoinnin välineitä Play assessment for group settings (PAGS), Test of Playfulness (ToP) ja Test of Environmental Supportiveness (TOES). Tarkoituksena oli kuvata arviointivälineitä sisällöllisesti selvittämällä, mille International Classification of Functioning, Disability and Health- Children and Youth (ICF-CY) luokituksen osa-alueille ja luokkiin ne kohdentuvat. Toisaalta ICF-CY luokituksen kautta tarkasteltiin, millaisia eroja ja yhteneväisyyksiä arviointivälineistä löytyy. Tavoitteena oli näin auttaa asiantuntijoita tilanteisiinsa sopivan arviointivälineen valinnassa. PAGS ja ToP kohdentuivat pääosin osa-alueelle osallistuminen ja lisäksi ruumiin/kehon toimintojen pääluokkaan mielentoiminnot. TOES kohdentui ympäristötekijöihin. PAGS:n ja ToP:n välillä tuli esille arviointivälineen valinnan kannalta merkityksellisiä eroja. Conceptual Examination of Play Assessment Tools PAGS, ToP and TOES through ICF-CY Classification. Mattila Liisa. Jyväskylä Univercity. Sport and Health Sciences. Faculty of Health Sciences. 2009. 42p. It is important for a health professional to have knowledge to decide on proper assessment tool to reach the goal of play assessment procedure. Participation in play can be assessed in natural settings, where dynamic interaction between player, context and play itself can be taken in account. In this study three participation-level observational play assessment tools Play assessment for group settings (PAGS), Test of Playfulness (ToP) and Test of Environmental Supportiveness (TOES) were conceptually considered. The aim of this study was to describe them in terms of their content by considering to which of the parts and categories of The International Classification of Functioning, Disability and Health- Children and Youth version (ICF-CY they are directed to. On the other side, through the lens of ICF-CY it was examined what kind of similarities and differences can be found between these tools. The objective of this study was to help health professionals to choose an appropriate tool among participation –level play assessment tools. PAGS and ToP were directed primarily to Participation but also to Mental functions. TOES was directed to Environmental Factors. Between PAGS and ToP meaningful differences in terms of choosing an assessment tool were noted. Key terms: ICF-CY, play assessment, participation, PAGS,ToP,TOES
dc.format.extent 43 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Avainkäsitteet: ICF-CY
dc.subject.other leikin arviointi
dc.subject.other osallistuminen
dc.subject.other PAGS
dc.subject.other ToP
dc.subject.other TOES
dc.subject.other participation
dc.subject.other play assessment
dc.title Leikin arviointivälineet PAGS, ToP ja TOES tarkasteltuna käsitteellisesti ICF-CY-luokituksen kautta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101281177
dc.subject.ysa ICF
dc.subject.ysa luokitukset
dc.subject.ysa leikki
dc.subject.ysa leikit
dc.subject.ysa osallistuminen
dc.subject.ysa arviointi
dc.subject.ysa arviointimenetelmät
dc.subject.ysa lapset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Occupational therapy en
dc.contributor.oppiaine toimintaterapia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record