Taustatekijöiden yhteys didaktisten taitojen koettuun tärkeyteen liikunnanopetuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Oksala, Janne
dc.contributor.author Raatikainen, Henri
dc.date.accessioned 2011-01-26T08:58:52Z
dc.date.available 2011-01-26T08:58:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1147328
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101261172 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25947
dc.description.abstract Oksala, Janne & Raatikainen, Henri 2011. Taustatekijöiden yhteys didaktisten taitojen koettuun tärkeyteen liikunnanopetuksessa. Jyväskylän Yliopisto. Liikuntatieteiden laitos. Liikuntapedagogiikan pro gradu-tutkielma, 64 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää taustatekijöiden yhteyttä liikunnanopettajien käsityksille eri didaktisten taitojen tärkeydestä liikunnanopetuksessa. Tutkimukseen osallistui 112 eri puolilla Suomea työskentelevää liikunnanopettajaa eri kouluasteilta. Tutkimus suoritettiin internet–kyselynä MrInterview ohjelman avulla. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2010. Tutkimuksessa vertailtiin eri taustamuuttujia, joita olivat sukupuoli, opetusaste, opetuskokemus ja ikä, suhteessa didaktisiin taitoihin. Didaktiset taidot muodostettiin kirjallisuuden pohjalta ja niitä olivat tuntien suunnittelu, instruktio, havainnointi, palautteenanto, opetusjärjestelyt, eriyttäminen ja arviointi. Tutkimus oli laadultaan kvantitatiivinen ja tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen SPSS for Windows 15.0 -ohjelmaa. Tutkimustulosten mukaan sukupuoli oli tutkimuksessa selkeästi opettajia erotteleva tekijä didaktisten taitojen koetussa tärkeydessä. Naiset pitivät miehiä tärkeämpänä tuntien suunnittelua, eriyttämistä, havainnointia, palautteenantoa ja käyttäytymisen arviointia. Opetusasteen osalta oli havaittavissa selkeät erot ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen välillä. Tuntien suunnittelua pidettiin yläkoulussa tärkeämpänä kuin toisella ja kolmannella asteella ja toisella asteella tärkeämpänä kuin kolmannella. Opetusjärjestelyjä pidettiin tärkeämpänä yläkoulussa ja toisella asteella kuin kolmannella asteella, yläkoulun ja toisen asteen välillä eroja ei ollut. Oppilaslähtöisiä opetusmenetelmiä pidettiin tärkeämpinä kolmannella asteella kuin toisella asteella ja yläkoulussa. Lisäksi toisella asteella opetusmenetelmien oppilaslähtöisyyttä pidettiin tärkeämpänä kuin yläkoulussa. Instruktiota pidettiin tärkeämpänä kolmannella asteella kuin yläkoulussa. Toisella asteella palautteenantoa pidettiin tärkeämpänä kuin kolmannella asteella. Liikuntataitojen arviointia pidettiin tärkeimpänä yläkoulussa ja arvostus laski toisella ja edelleen kolmannella asteella. Käyttäytymisen arvioinnin osalta eroja havaittiin verrattaessa yläkoulua ja toista astetta kolmanteen asteeseen. Yläkoulussa ja toisella asteella käyttäytymisen arviointia pidettiin tärkeämpänä kuin kolmannella asteella. Opetuskokemuksen suhteen eroja havaittiin oman ja oppilaiden toiminnan havainnoinnissa. Vähemmän opetuskokemusta omaavat pitivät sitä tärkeämpänä kuin erittäin kokeneet opettajat. Opettajien iällä oli yhteyttä kahteen didaktiseen taitoon. Keski-ikäiset opettajat pitivät opetusjärjestelyitä iäkkäitä opettajia tärkeämpänä ja nuoret ja keski-ikäiset pitivät liikuntataitojen arviointia iäkkäitä opettajia tärkeämpänä.
dc.format.extent 64 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other liikunnanopettaja
dc.subject.other didaktiset taidot
dc.subject.other tärkeys
dc.title Taustatekijöiden yhteys didaktisten taitojen koettuun tärkeyteen liikunnanopetuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101261172
dc.subject.ysa liikunnanopettajat
dc.subject.ysa didaktiikka
dc.subject.ysa liikuntakasvatus
dc.subject.ysa opetusmenetelmät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record