Couch potato -kandidaattigeenissä esiintyvän mutaation vaikutus Drosophila montana -naaraiden lisääntymislepokauteen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lampinen, Hanna
dc.date.accessioned 2011-01-25T13:30:58Z
dc.date.available 2011-01-25T13:30:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101251168 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25943
dc.description.abstract Diapaussi on fysiologinen lepotila, jonka aikana eliön elintoiminnot, kasvu ja kehitys hidastuvat ja ääriolosuhteiden, kuten alhaisten lämpötilojen ja kuivuuden, sietokyky paranee. Lisääntymislepokaudella tarkoitetaan aikuisilla hyönteisillä esiintyvää diapaussin muotoa, jonka aikana lisääntymiseen liittyvät toiminnot hidastuvat tai pysähtyvät kokonaan. Drosophila melanogaster -lajin lisääntymislepokauteen on liitetty useita kandidaattigeenejä, joista yksi on couch potato (cpo), ja tämän geenin yhteydestä lisääntymislepokauteen on saatu viitteitä myös pohjoisella D. montana -lajilla. Pro gradu -työssäni tarkasteltiin cpo-geenissä esiintyvän 19 emäsparin kokoisen deleetiomutaation yleisyyttä D. montana -lajin Oulangan luonnonpopulaatiossa ja esiintymistä vuonna 2003 kerätyn naaraan jälkeläisistä koostuvassa laboratoriolinjassa. Kvantitatiivisen PCR:n (polymerase chain reaction) avulla pyrittiin selvittämään, onko deleetiolla vaikutusta cpo-geenin ilmentymistasoon eli RNA:n tuottoon. Lisäksi tutkittiin ko. deleetion vaikutusta D. montana -naaraiden lisääntymislepokauteen kasvattamalla deleetio- ja ei-deleetio-naaraita kasvatuskaapeissa valojaksoissa, joissa ne normaalisti siirtyvät lisääntymislepokauteen (L:D 16:8) tai kehittyvät sukukypsiksi (L:D 22:2). Vuonna 2003 luonnosta kerättyjen D. montana -yksilöiden joukosta (n=28) löytyi kaksi yksilöä, joilla deleetio esiintyi heterotsygoottisena. Sen sijaan vuonna 2008 kerätyiltä yksilöiltä (n=75) ei löytynyt lainkaan deleetiota. Toisen vuonna 2003 kerätyn deleetion suhteen heterotsygoottisen naaraan jälkeläisistä koostuvassa laboratoriolinjassa deleetio on kuitenkin säilynyt ja on siinä hyvin yleinen. Tässä linjassa cpo-geenin ilmentymistaso oli deleetioyksilöillä alhaisempi kuin ei-deleetioyksilöillä sekä lisääntymislepokaudessa olevien että sukukypsien naaraiden keskuudessa. Deleetio ei kuitenkaan vaikuttanut naaraiden lisääntymislepokauteen siirtymiseen, joten alue, jolla se sijaitsee, ei välttämättä ole keskeinen D. montana -lajin lisääntymislepokauden määräytymisessä. On myös mahdollista, että ko. deleetioalue vaikuttaa lisääntymislepokauteen mutta deleetiosta huolimatta geenin transkriptiotuotetta syntyy riittävä määrä normaalin geenitoiminnan säilyttämiseksi eikä deleetio siten vaikuta lisääntymislepokauteen siirtymiseen
dc.format.extent 25
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other cpo-geeni
dc.subject.other diapaussi
dc.subject.other Drosophila montana
dc.subject.other lisääntymislepokausi
dc.title Couch potato -kandidaattigeenissä esiintyvän mutaation vaikutus Drosophila montana -naaraiden lisääntymislepokauteen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101251168
dc.subject.ysa mutaatiot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Mathematics and Science en
dc.contributor.laitos Bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine evoluutiogenetiikka fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record