Study abroad and career identity : three narratives of English language students' journeys to English-speaking countries

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Trög, Jenni
dc.date.accessioned 2011-01-24T13:47:46Z
dc.date.available 2011-01-24T13:47:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1147215
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101241166 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25941
dc.description.abstract Kulttuurienväliset opiskelijavaihto-ohjelmat ovat kasvattaneet merkittävästi suosiotaan kuluneiden vuosikymmenten aikana. Kuitenkin vasta viime vuosina on herätty tutkimaan millaisia kokonaisvaltaisia vaikutuksia kulttuurirajojen ylittämisellä sekä vieraaseen kieli- ja kulttuuriympäristöön sopeutumisella on vaihto-opiskelijoiden identiteetille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella seuraavaa kysymystä: millaisia vaikutuksia kansainvälisellä opiskelijavaihdolla on opiskelijan ammatilliselle identiteetille. Tutkielman aineisto on kerätty temaattisella ryhmähaastattelulla. Siinä kolme opiskelijaa kertoo opiskelijavaihtonsa aikaisista kieli- ja kulttuurikokemuksista sekä pohtii identiteettiään ja ammattiaan. Haastateltavat ovat englannin kielen opiskelijoita, jotka matkasivat lukukaudeksi englanninkielisiin maihin. Haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin. Aineisto analysoitiin narratiivisen analyysin periaattein, eli tarinoista tuotettiin kolme tapauskohtaista kertomusta. Analyysin tuloksista käy ilmi, että opiskelijavaihto vieraaseen kieli- ja kulttuuri-ympäristöön vaikuttaa matkaajan tiedollisesti, taidollisesti, maailmankatsomuksellises-ti sekä altistaa jäsentämään uudelleen identiteettiä. Lisäksi tulokset kertovat, että on mielekästä yhdistää keskustelu ammatti-identiteetistä ja opiskelijavaihdosta. Opiskelijavaihto voi vaikuttaa opiskelijan ammatillisen identiteetin kasvuun seuraavilla tavoilla: vahvistaa opiskelijan kuvaa itsestä kulttuurienvälisenä toimijana, avata ovia ja luoda mahdollisuuksia kansainväliselle uralle sekä rohkaista opiskelijaa kansainvälisen ammatti-identiteetin rakentamiseen. Lisäksi vaihto voi antaa opiskelijalle avaimia ammatilliseen kasvuun ja toimia merkittävänä tienristeys-kokemuksena, joka rohkaisee opiskelijaa arvioimaan suhdettaan uraansa ja jäsentämään uudelleen ammatillista identiteettiään. Tutkielman tulokset kertovat, että opiskelijavaihdon vaikutuksia opiskelijan ammatillisen identiteetin rakentumiselle olisi tarpeellista ja ajankohtaista tutkia lisää. Kulttuurienvälisen vaihdon sisältämät mahdollisuudet tulisi hyödyntää opiskelijoiden parhaaksi kotimaisissa korkeakouluissa sekä muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other learner characteristics
dc.subject.other professional development
dc.subject.other study abroad
dc.subject.other narrative research
dc.subject.other English language
dc.title Study abroad and career identity : three narratives of English language students' journeys to English-speaking countries
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101241166
dc.subject.ysa ammatillinen kehitys
dc.subject.ysa opiskelijavaihto
dc.subject.ysa opiskelu ulkomailla
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa ammatti-identiteetti
dc.subject.ysa kulttuurierot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record