Sponsorointistrategiat, sponsorointikohteiden valinta ja hyödyntäminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lahtinen, Eero
dc.date.accessioned 2011-01-20T15:17:52Z
dc.date.available 2011-01-20T15:17:52Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1147081
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101201040 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25812
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten sponsorointi nähdään kohdeorganisaatioissa. Tutkimuskirjallisuuden ja esihaastattelujen perusteella erityisiksi mielenkiinnon kohteiksi nousivat yritysten sponsorointistrategiat, millä perusteilla sponsorointikohteita valitaan ja miten sponsorointia hyödynnetään. Tutkimuksen tavoitteena oli tulosten perusteella löytää yrityksille sponsoroinnin kehittämiskohteita. Aineisto kerättiin haastattelemalla 11 henkilöä kymmenessä erityyppisessä keskisuomalaisessa yrityksessä, jotka harjoittivat sponsorointia. Haastattelut toteutettiin nauhoitettuina puolistrukturoituina teemahaastatteluina, jotka litteroitiin, ja aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimustuloksista heijastui sponsoroinnin monimuotoisuus. Sponsorointi nähtiin merkittävänä ja vastavuoroisena viestintäkeinona. Sponsoroinnilla oli yhteys muihin yritysstrategioihin ja -tavoitteisiin, vaikka sitä luonnehtikin yleisesti ottaen strateginen suunnittelemattomuus. Huolimatta siitä, ettei sponsorointikohteiden valintaan ja hyödyntämiseen panostaminen ollut kovin aktiivista tai suunnitelmallista, sponsorointia kyettiin kuitenkin hyödyntämään melko monipuolisesti, eikä onnistunut hyödyntäminen välttämättä edellyttänyt suurta markkinointiviestintäbudjettia. Sponsorointiin oltiin tyytyväisiä ja sen vaikutuksiin uskottiin, vaikka yrityksillä olikin esittää hyvin vähän tutkimustietoa asian tueksi.
dc.format.extent 113 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Markkinointiviestintä
dc.subject.other organisaatioviestintä
dc.subject.other sponsorointi
dc.subject.other strategia
dc.subject.other viestintästrategia
dc.subject.other yhteiskuntavastuu
dc.subject.other yhteistyökumppanuus
dc.title Sponsorointistrategiat, sponsorointikohteiden valinta ja hyödyntäminen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101201040
dc.subject.ysa markkinointiviestintä
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.subject.ysa sponsorointi
dc.subject.ysa strategia
dc.subject.ysa viestintästrategiat
dc.subject.ysa yhteiskuntavastuu
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa kumppanuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record