"Myrskyä seuraa selkeä sää" : sosiaalitoimen keskijohdon metaforinen näkemys johtamisesta organisaation rakenteellisessa muutostilanteessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ala-aho, Birkitta
dc.contributor.author Tuori, Sanna
dc.date.accessioned 2011-01-13T08:00:24Z
dc.date.available 2011-01-13T08:00:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1146188
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101131021 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25789
dc.description.abstract Yhteiskunnassa ja julkisen sektorin organisaatiorakenteissa on käynnissä paljon muutoksia; niin kuntaliitoksia kuin myös kuntien sosiaali- ja terveystoimien yhdistymistä. Olemme eläneet muutosten yhteiskunnassa jo yli vuosikymmenen ajan, ja edelleenkin ne ovat ajankohtaisia. Tässä sosiaalityön tutkimuksessamme nostamme esille sosiaalitoimen keskijohdon näkemykset johtamisesta organisatorisessa muutostilanteessa ja tarkastelemme erityisesti sosiaalitoimen johtamisen erityispiirteitä. Tutkimuksessa analysoimme sosiaalitoimen johtamista johtamisen teorioiden viitekehyksen kautta. Tutkimusaineisto koostuu tarinoista, narratiiveista ja niissä esiintyvistä metaforista. Tulkitsemme aineistoa metaforisina näkyminä ja niistä syntyvänä metaforisena sosiaalitoimen johtamisen maisemana kertomuksen muodossa. Tutkimuksemme on aineistolähtöinen. Tutkimusmenetelmänä käytimme eläytymismenetelmää, jossa sosiaalitoimen keskijohdon edustajat eläytyivät ennalta laadittuun positiiviseen tai negatiiviseen tarinaan ja kirjoittivat tarinaan lopun metaforia käyttäen. Tutkimusaineistomme koostui 30 eläytymistarinasta. Tutkimuksemme tulokset kertovat sosiaalitoimen johtamisen haastavasta maailmasta, joka koostuu monista eri erityispiirteistä. Negatiiviset ja positiiviset eläytymiskertomukset eivät merkittäväksi poikenneet toisistaan, vaan negatiivisissa tarinoissa oli positiivisia asioita ja positiivisissa tarinoissa negatiivisia asioita. Yhteistä suurimmalle osalle aineistosta oli ”vaikeuksien kautta voittoon” –tarina. Muutoksen johtaminen koettiin haastavaksi prosessiksi, josta on analysoitavissa muutoksen onnistumista edesauttavia elementtejä. Sosiaalitoimen johtamista määrittelee hyvin pitkälti eettinen ajattelutapa sekä asiakkaiden yksilöllinen huomioonottaminen. Tutkimustuloksista nousee esiin perinteiset johtamisopit kuten henkilöstöjohtaminen ja osaamisen johtaminen. Eläytymiskertomuksissa korostuu myös muutoksen johtaminen, joka näkemyksemme mukaan kulminoituu oppivan organisaation periaatteisiin. Postmodernia johtamista puolestaan kuvaa hybridijohtaminen, joka sisältää elementtejä eri johtamisopeista ja vastaa postmodernin ajan johtamisen haasteisiin. Sosiaalitoimen johtamista voidaan onnistuneesti kuvata metaforien avulla. Metaforat mahdollistavat vaikeiden ja monitulkintaisten asioiden jäsentämisen. Kulttuurisesti ja kielellisesti tutut konventionaaliset metaforat eivät kuitenkaan riitä kuvaamaan sosiaalitoimen johtajuutta, vaan tärkeässä asemassa ovat luovat metaforat, jotka syntyvät aikaan ja paikkaan sidottuna johtamisen todellisuutta luoden.
dc.format.extent 132 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title "Myrskyä seuraa selkeä sää" : sosiaalitoimen keskijohdon metaforinen näkemys johtamisesta organisaation rakenteellisessa muutostilanteessa
dc.title.alternative Sosiaalitoimen keskijohdon metaforinen näkemys johtamisesta organisaation rakenteellisessa muutostilanteessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101131021
dc.subject.ysa metafora
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa teoriat
dc.subject.ysa sosiaalitoimi
dc.subject.ysa keskijohto
dc.subject.ysa muutosjohtaminen
dc.subject.ysa oppiva organisaatio
dc.subject.ysa eläytymismenetelmä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record