Kuvittele, luo, innovoi - enemmän, lujempaa, paremmin! : luovuus ja innovaatiot poliittisissa teksteissä ja kansalaisten puheenvuoroissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Melanen, Jonna
dc.date.accessioned 2011-01-12T18:12:51Z
dc.date.available 2011-01-12T18:12:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1146179
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101121018 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25786
dc.description.abstract Kun nykyään puhutaan luovuudesta ja innovaatioista, puhutaan usein kilpailukyvystä ja talouskasvusta. Tätä kutsutaan useissa eri lähteissä innovaatiopuheeksi, joka on tämän pro gradu -tutkielman aiheena. Tutkimuksen lähtökohtana ovat analyysit, jonka mukaan maailmantaloudessa on siirrytty innovaatiovetoiseen kehitysvaiheeseen, jossa luovuus ja innovaatiokyky nähdään nykyajan ja tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaajana sekä olennaisena osana kilpailukykyä ja talouskasvua. Tarkastelun lähteenä ovat sekä poliittiset asiakirjat että Suomessa keväällä 2009 toteutettu verkkokysely ”Kuinka luovuutta ja innovaatioita voitaisiin Suomessa edistää?” Poliittiset asiakirjat kuvaavat keskustelua, jota nykyään luovuudesta ja innovaatioista käydään ja millaisia merkityksiä käsitteisiin liitetään. Euroopan unionin teemavuoteen liittyvää verkkokysely taas kertoo, mitä käsitteistä ajatellaan EU:n ulkopuolella. Jälkimmäistä aineistoa analysoin diskurssianalyysiä käyttäen. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, kuinka luovuudesta ja innovaatioista puhutaan edellä mainituissa yhteyksissä sekä kohtaavatko poliittisten asiakirjojen merkitykset kansalaisten mielipiteet. Olen tulkinnut verkkokysely-aineistoa luokittelemalla tulokset neljään repertuaariin eli merkityssysteemiin, joita käsittelen suhteessa poliittisten asiakirjojen käsityksiin. Repertuaarit on tuotettu verkkokyselyn vastausten sisältöä ja muotoa analysoiden. Ensimmäinen on luovuusrepertuaari, joita voi kutsua myös perinteiseksi näkemykseksi luovuudesta, sillä innovaatiot on häivytetty vastauksissa taka-alalle. Vastauksissa käytetään elävää kieltä ja korostetaan vapaan itseilmaisun terapeuttista luonnetta. Toisena on innovaatiorepertuaari, jossa innovaatiopuheen sanasto ja termit on omaksuttu, ja niitä käytetään perustellessa innovaatioiden ja luovuuden merkitystä osana yhteiskunnan kehitystä. Kolmantena on instituutiorepertuaari, jonka vastauksissa luovuutta ja innovaatiota käsitellään ennen kaikkea instituutioiden kautta, kuten esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta. Tästä repertuaarista käy ilmi myös verkkokyselyn vastaajien taustamuuttujat, sillä yli 70 prosenttia osallistuneista ilmoitti työskentelevänsä julkishallinnossa tai kouluympäristössä. Neljäntenä on nykyaikarepertuaari, jossa keskitytään luovuuden ja innovaatioiden esteisiin: nykyaikaan liittyvään kiireeseen ja ajanpuutteeseen.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other luovuus ja innovaatiot
dc.subject.other innovaatiopuhe
dc.subject.other kilpailukyky
dc.subject.other EU:n teemavuosi
dc.subject.other poliittiset luovuusstrategiat
dc.title Kuvittele, luo, innovoi - enemmän, lujempaa, paremmin! : luovuus ja innovaatiot poliittisissa teksteissä ja kansalaisten puheenvuoroissa
dc.title.alternative Luovuus ja innovaatiot poliittisissa teksteissä ja kansalaisten puheenvuoroissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101121018
dc.subject.ysa luovuus
dc.subject.ysa innovaatiot
dc.subject.ysa kilpailukyky
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Art Education en
dc.subject.method Diskurssianalyysi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record