Musiikkialan yrittäjien yrittäjäpolut : muusikko- ja yrittäjäidentiteettien rakentuminen kertomuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lempinen, Maiju
dc.date.accessioned 2011-01-11T11:48:03Z
dc.date.available 2011-01-11T11:48:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1146543
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101111015 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25775
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ja mistä syistä muusikkoina toimineet luovan alan ammattilaiset hakeutuvat yrittäjiksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin yrittäjyyden valintaan johtaneita syitä ja yrittäjänä toimimista. Tämän lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää muusikko- ja yrittäjäidentiteettien rakentumista kerronnan avulla ja kuinka muusikko- ja yrittäjäidentiteettien yhteensovittaminen näkyy yritystoiminnassa. Menetelmänä käytettiin narratiivis-elämäkerrallista tutkimusotetta, ja aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea musiikkialan yrittäjää. Aineistosta pyrittiin Polkinghornen narratiivien analyysin mukaisesti etsimään samankaltaisia piirteitä, ja yrittäjien tarinoita jaksotettiin Vilkon omaelämäkerrallista kerrontaskeemaa mukaillen. Koska kaikki haastateltavat olivat toimineet ammattimuusikoina, tutkimuksessa oletettiin, että heille oli muodostunut muusikkoidentiteetti. Muusikkoidentiteetin ilmenemistä hahmoteltiin niin Hallin sosiologisen subjektin kuin ammatillisen identiteetin näkökulmasta. Yrittäjäidentiteetin muodostumista tarkasteltiin sosiaalisena ja persoonallisena identiteettikäsitteenä. Tutkimuksessa kävi ilmi, ettei yrittäjäksi hakeutumiselle ollut yhtä ainutta syytä. Yrittäjyys koettiin yhtäältä mielekkäänä tapana toteuttaa itseään ja osaamistaan sekä toisaalta keinona vakauttaa oma työllisyystilanne. Yrittäjyyden mainittiin vievän aikaa itsensä musiikilliselta kehittämiseltä, mutta sen tuomaa lisäarvoa elämässä pidettiin merkittävänä. Yrittäjät muun muassa kokivat, ettei pelkkänä muusikkona toimiminen olisi ollut riittävä itseilmaisun keino. Vaikka yrittäjät vuorottelivat joustavasti kahden identiteettiroolin välillä, muusikkoutta voidaan pitää yrittäjyyttä ohjaavana tekijänä.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other muusikot
dc.subject.other yrittäjät
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other kertomus
dc.title Musiikkialan yrittäjien yrittäjäpolut : muusikko- ja yrittäjäidentiteettien rakentuminen kertomuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101111015
dc.subject.ysa muusikot
dc.subject.ysa yrittäjät
dc.subject.ysa yrittäjyys
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa kertomukset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.subject.method kvalitatiivinen tutkimus fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record