Explanations, motives and psychological flexibility associated in weight control among Finnish obese persons

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sairanen, Essi
dc.date.accessioned 2011-01-11T09:24:18Z
dc.date.available 2011-01-11T09:24:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1145983
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101111014 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25774
dc.description.abstract Painonpudotukseen johtavien pysyvien käyttäytymismuutosten tekeminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi, minkä vuoksi paino useimmiten nousee painonpudotuksen jälkeen. Tämän ilmiön paremmaksi ymmärtämiseksi tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää ylipainoisten painonhallitsijoiden käsityksiä painoonsa vaikuttavista tekijöistä sekä painonhallintaan ja elämäntapamuutoksiin motivoivia tekijöitä painonpudotuksen jälkeisessä seurannassa. Lisäksi tutkittiin painonpudotusohjelman aikaisten ja sen jälkeisten painomuutosten sekä psykologisen joustavuuden yhteyksiä näihin painonhallitsijoiden käsityksiin ja motiiveihin. 49 ylipainoista painonpudotusohjelmassa mukana ollutta henkilöä osallistui noin 8 kuukautta ohjelman päättymisen jälkeen pidettyyn seurantaan. Painoon vaikuttavia tekijöitä kysyttiin avoimella lomakkeella, jossa kysyttiin lisäksi osallistujien halukkuutta tehdä muutosta kuhunkin mainitsemaansa tekijään. Motiiveja painonhallintaan ja elämäntapamuutoksiin kysyttiin elämänalueittain. Painoon vaikuttavina tekijöinä ylipainoiset painonhallitsijat ilmoittivat liikunnan ja syömistottumusten lisäksi yleisesti sosiaalisia tekijöitä, kuten perheen tai ystävät. Tärkeitä motiiveja painonhallintaan ja elämäntapamuutoksiin oli terveys, parisuhde, vapaa-ajan harrastukset, työ sekä muut sosiaaliset suhteet. Painonpudotuksessa ja -hallinnassa eritavoin onnistuneet erosivat painoon vaikuttavien tekijöiden maininnan sekä painonhallinnan motiivien suhteen. Myös psykologinen joustavuus oli yhteydessä painonhallitsijoiden erilaisiin näkemyksiin ja motiiveihin. Sosiaalisten tekijöiden vaikutus painoon oli moninainen. Tulokset ehdottavat, että sosiaaliset tekijät motivoivat enemmän henkilöitä, joilla on alhaisempi psykologinen joustavuus. Lisäksi henkilöt, joita parisuhde motivoi painonhallintaan, pudottivat vähemmän painoa painonpudotusohjelman aikana. Psykologinen joustavuus oli yhteydessä myös halukkuuteen tehdä muutoksia elämäntilanteeseen ja terveyteen, sekä itsekontrollin korostamiseen painoon vaikuttavana tekijänä. Siten tutkimuksen tulokset ehdottavat, että psykologisen joustavuuden lisäämisellä voisi olla vaikutusta ylipainoisten käsityksiin painoon vaikuttavista tekijöistä sekä ylipainoisten motivaatioon tehdä elämäntapamuutoksia.
dc.format.extent 29 s
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lihavuus
dc.subject.other ylipaino
dc.subject.other painonpudotus
dc.subject.other painonhallinta
dc.subject.other motiivit
dc.subject.other arvot
dc.subject.other selitykset
dc.subject.other psykologinen joustavuus
dc.title Explanations, motives and psychological flexibility associated in weight control among Finnish obese persons
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101111014
dc.subject.ysa lihavuus
dc.subject.ysa ylipaino
dc.subject.ysa laihdutus
dc.subject.ysa painonhallinta
dc.subject.ysa motiivit
dc.subject.ysa arvot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record