Ålderdom, demens och språk : uppfattningar hos vårdpersonal om demenssjukdom och dess inverkan på tvåspråkiga åldringars språkkunskaper

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hänninen, Leena
dc.contributor.author Laitinen, Aino
dc.date.accessioned 2011-01-10T10:33:06Z
dc.date.available 2011-01-10T10:33:06Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1145886
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101101012 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25768
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmamme aiheena on selvittää, millaisia käsityksiä hoitohenkilökunnalla on dementiasta sekä sairauden vaikutuksesta kaksikielisten vanhusten kielitaitoon. Keskeisimpiä tutkimuskysymyksiämme ovat: kumpi kaksikielisen, dementiaa sairastavan vanhuksen kielistä säilyy vahvempana, katoaako toisen kielen taito kokonaan, miten kielitaito muuttuu yleisesti sairauden edetessä ja miten nuo kielitaidon muutokset vaikuttavat kanssakäymiseen dementoituneen kanssa. Tutkimusmenetelmämme on laadullinen ja tietojen keräämiseksi käytämme hoitohenkilökunnan haastatteluja. Teoriaosassa käsittelemme vanhenemista sekä sen vaikutusta kieleen ja muistiin. Käsittelemme myös dementiaa: sitä, millaista on elää dementian kanssa, sen aiheuttamia kielellisiä ongelmia, kommunikaatiota sekä validaatiota dementianhoitomenetelmänä. Lisäksi otamme teoriassa esiin siirtolaisuuden, ruotsinsuomalaisuuden sekä kaksikielisyyden. Haastattelujen avulla saamamme tutkimustulokset vastaavat lähes täysin niitä hypoteeseja, joita olemme tutkimuksellemme asettaneet. Haastattelemiemme hoitajien mukaan ensimmäisenä opittu kieli säilyy kaksikielisillä vanhuksilla muistissa pisimpään. Oma oletuksemme siitä, että dementiaa sairastavan vanhuksen heikompi kieli katoaisi jossain vaiheessa kokonaan, ei saa tukea haastatelluiltamme. Osa heistä on sitä mieltä, että tuo heikompikin kieli saattaa muistua mieleen sellaisissa tilanteissa, jotka muistuttavat jotakin aiemmin elettyä ja koettua tapahtumaa. Hoitohenkilökunnan kokemukset tukevat oletustamme siitä, että dementian edetessä vanhuksen kielestä katoavat vähitellen tututkin sanat ja että sairauden loppuvaiheessa kielitaito katoaa lopulta kokonaan. Tämä kaikki aiheuttaa monenlaisia kommunikointivaikeuksia potilaan ja hoitohenkilökunnan sekä omaisten välille. Tilannetta hankaloittaa usein vielä se, että potilaalla ja hoitohenkilökunnalla ei maahanmuuton yleistyessä välttämättä ole yhteistä kieltä.
dc.format.extent 66 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other dementia
dc.subject.other kaksikielisyys
dc.subject.other vanhuus
dc.title Ålderdom, demens och språk : uppfattningar hos vårdpersonal om demenssjukdom och dess inverkan på tvåspråkiga åldringars språkkunskaper
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101101012
dc.subject.ysa dementia
dc.subject.ysa kaksikielisyys
dc.subject.ysa vanhuus
dc.subject.ysa vanhukset
dc.subject.ysa kielitaito
dc.subject.ysa hoitohenkilöstö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record