Finnvox Studiot Oy 1965-2005 : musiikkituotannon historia ja muutos

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hirvonen, Teemu
dc.date.accessioned 2011-01-03T12:31:48Z
dc.date.available 2011-01-03T12:31:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1145918
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101031002 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25759
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa käsiteltiin Finnvox Studiot Oy:n musiikkituotannon historiaa. Yhtiön toimintaan kuului musiikin äänitys ja masterointi sekä äänitevalmistus. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yhtiössä tapahtunutta musiikkituotantoa eri tekijöiden kautta. Nämä tekijät olivat musiikkituotantoon käytetty laitteisto ja toimitilat, äänitetty, masteroitu ja valmistettu musiikki, asiakkuudet sekä yhtiön henkilöstö. Tutkimuksen tarkastelunäkökulma oli kvalitatiivinen historiatutkimuksen strategia, jonka päätavoitteeksi voidaan lukea luotettavan tiedon tuottaminen menneisyyden tapahtumista. Tutkimuksen tulokset pohjautuivat pääasiallisesti lähdekriittisesti analysoituun ja arvioituun empiiriseen primaarilähdeaineistoon. Primaariaineisto koostui kirjallisista dokumenteista sekä teemahaastattelu-menetelmällä tuotetusta muistitietoaineistosta. Tutkimuksen primaariaineiston tukena oli sekundaarilähdeaineistoa, joka koostui lehtiartikkeleista ja aiemmista tutkimuksista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että Finnvox Studiot Oy:n musiikkituotantoon liittyvissä piirteissä tapahtui muutoksia. Laitteiston osalta käytössä ollut teknologia vaihtui analogisesta teknologiasta digitaaliteknologiaan pohjautuviin äänitysjärjestelmiin ja fyysisiin laitteisiin. Yhtiön tärkeimpinä asiakkaina olivat alkuaikoina suuret kotimaiset levy-yhtiöt. Näiden rinnalle nousivat vuosien varrella erilaiset pientuottajat. Asiakkaat teettivät yhtiön palveluja hyödyntäen pääasiallisesti kotimaista rytmimusiikkia. Tuotettu musiikki oli alkuaikoina keskeisesti rock- ja iskelmämusiikkia. Vuosien varrella iskelmämusiikin osuus väheni ja tilalle tuli metallimusiikki. Yhtiön toimintarakenne myös muuttui historia aikana, kun äänitevalmistus lopetettiin. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että historiansa aikana yhtiö toimi musiikkituotantoinfrastruktuurina, jonka palveluja hyödynsivät musiikkiteollisuuden toimijat. Toimintakontekstiin suhteutettuna yhtiön musiikkituotannon muutokseen vaikutti keskeisesti musiikkiteollisuuden rakenteelliset muutokset. Historian aikana yhtiön oli reagoitava erilaisiin tapahtumasarjoihin, jotta musiikkituotantotoimintaa kyettiin jatkamaan. Tämä näyttäytyi esimerkiksi jatkuvina laitteistoinvestointeina sekä toimintarakenteen muutoksina. Musiikin osalta asiakkaiden tuotantopolitiikka määritti Finnvoxilla tapahtunutta musiikkituotantoa.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Finnvox Studiot Oy (yhtiö)
dc.title Finnvox Studiot Oy 1965-2005 : musiikkituotannon historia ja muutos
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101031002
dc.subject.ysa 1960-luku
dc.subject.ysa 1970-luku
dc.subject.ysa 1980-luku
dc.subject.ysa 1990-luku
dc.subject.ysa 2000-luku
dc.subject.ysa äänentallennus
dc.subject.ysa ääniteteollisuus
dc.subject.ysa äänitteet
dc.subject.ysa musiikkiteollisuus
dc.subject.ysa historia
dc.subject.ysa Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record