Reittejä pienen yrityksen kasvuun

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kovala, Risto
dc.date.accessioned 2010-12-21T19:53:46Z
dc.date.available 2010-12-21T19:53:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1145204
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201012213211 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25728
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa kuvattiin tyypillisen nuoren yrityksen alkuvaiheen kehittymisprosessia yrityksen perustamisesta varhaisen vaiheen kasvuun. Kiinnostuksen kohteena oli ennen kaikkea selvittää, mitkä tekijät selittävät toisaalta yrityksen perustamista sekä toisaalta yrityksen kasvua. Teoreettinen viitekehys muodostui yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä yrityksen perustamisprosessista (mm. Shane 2003, Timmons & Spinelli 2009 ja Sarasvathy 2008). Lisäksi viitekehykseen kuuluivat yrityksen kasvua selittävät tekijät (mm. Penrose 1959/2009) sekä erilaiset yrityksen kasvua kuvaavat mallit (Greiner 1972 ja Scott & Bruce 1987). Yrittäjyyden ja liiketoiminnan edistämistä lähestyttiin erityisesti Laukkasen (2006) käynnistävän kehittämisen näkökulmasta. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena teemahaastattelun keinoin. Tarkoitusta varten haastateltiin seitsemää yrittäjää, jotka olivat onnistuneet kasvattamaan yritystään ja työllistämään yritykseensä useita työntekijöitä sen varhaisesta vaiheesta lähtien. Yrityksen perustaminen nähtiin mahdollisuutena itsenäiseen työskentelyyn, keinona toteuttaa itseään sekä vaihtoehtona omaan työllistymiseen. Yrityksen kasvu ei lähtökohtaisesti ollut vielä perustamisvaiheen motiivina. Yrityksen kasvua selittivät tässä kohdejoukossa parhaiten erikoistuminen ja laatuun panostaminen. Yrityksen kasvu oli lähes poikkeuksetta orgaanista kasvua. Suurimpana yrityksen kasvun esteenä ja hidasteena nähtiin ensimmäisen työntekijän palkkaaminen sekä muutoinkin rekrytointiin liittyvät haasteet. Yrityksen kasvun aiheuttama yrittäjän tilanteen muuttuminen koettiin useimmiten positiivisena asiana, yrittäjän rooli muuttui suorittavan tason toiminnasta enemmän kohti johtamista ja toiminnan kehittämistä. Julkisen yrityspalvelujärjestelmän tuki yrityksen kasvuvaiheessa koettiin yrityksen perustamisvaiheeseen verrattuna puutteellisena. Yhtenä tärkeänä kehittämiskohteena mainittiin tiiviimpi yhteydenpito yrittäjään yrityksen perustamisen jälkeen. Kasvun tukemiseksi tärkeimpiä tekijöitä olivat yrittäjän oma panostaminen sekä onnistumiset ja toteutunut kasvu. Tär-keitä toimijoita yrittäjän rinnalla olivat yrittäjän lähipiiri, puoliso ja yhtiö-kumppanit, muista sidosryhmistä merkittäviä olivat tilitoimisto, tilintarkastaja sekä tavarantoimittajat.
dc.format.extent 100 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other yrittäjyys
dc.subject.other yrityksen perustaminen
dc.subject.other kasvuyritys
dc.subject.other yrittäjyyden edistäminen
dc.title Reittejä pienen yrityksen kasvuun
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201012213211
dc.subject.ysa yrittäjyys
dc.subject.ysa kasvuyritykset
dc.subject.ysa yritykset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yrittäjyys fi
dc.contributor.oppiaine Entrepreneurship en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record