Kaupunginvaltuutettujen argumentointi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nieminen, Katriina
dc.date.accessioned 2010-12-20T14:18:24Z
dc.date.available 2010-12-20T14:18:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1145078
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201012203204 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25721
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimustehtävänä on kuvata, millaisia retorisia argumentointitapoja valtuutetut käyttävät argumentoidessaan kaupunginvaltuuston istunnoissa. Tutkielmassa pyritään kuvaamaan, millaisia väitteitä valtuutetut esittävät ja millaisia argumentointitekniikoita valtuutetut käyttävät argumentoidessaan kaupunginvaltuuston istunnoissa. Kuvailussa painotetaan arvoja koskevia väitteitä. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa siitä, millaista argumentointi kunnanvaltuustossa on ja valottaa näin jotain siitä, millaisia tekijöitä kunnanvaltuuston päätöksentekoon liittyy. Tutkimusaineisto kerättiin videoimalla kaksi Järvenpään kaupunginvaltuuston istuntoa. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastausta retorisella analyysillä, joka pohjasi lähinnä Chaïm Perelmanin (1912-1984) argumentointiteoriaan. Tutkimuksessa yhdisteltiin laadullista ja määrällistä tutkimustapaa. Tutkimustapa nojasi vahvasti tutkijan subjektiivisiin havaintoihin. Analyysissä pyrittiin kuitenkin tarkkuuteen ja systemaattisuuteen, jotta tutkimuksen anti olisi mahdollisimman luotettava, ja analyysin vaiheet kuvataan tutkielmassa seikkaperäisesti. Arvojen linkittyminen väitteisiin ja perusteluihin on aineiston perusteella valtuutettujen argumentoinnille hyvin tyypillistä. Myös tosiasiallisia väitteitä käytetään valtuustossa argumentoinnissa aineiston perusteella paljon ja niissä vedotaan usein vaikeasti kiistettäviin faktoihin. Aineistosta ilmeni, että neuvoja ja ohjeita antavat menettelytapaa koskevat väitteet ovat valtuutetuille myös tyypillisiä. Valtuutettujen argumentoinnista havaittiin Perelmanin kuvaamia argumentointitekniikoita, joita valtuutetut käyttivät sekä erikseen että yhdessä. Kvasiloogisia argumentointitekniikoita esiintyi aineistoissa vähäisesti. Valtuutettujen argumentointitekniikoista valtaosa oli todellisuuden rakenteisiin perustuvia argumentointitekniikoita. Myös todellisuuden rakennetta muokkaamaan pyrkiviä tekniikoita käytettiin argumentoinnissa paljon. Dissosiatiivisia argumentointitekniikoita aineistosta ei juuri havaittu, mutta niiden havaitseminen voi vaatia pidempää argumentoinnin tarkastelujaksoa kuin tässä tutkimuksessa. Tutkimustulokset osoittivat, että valtuutettujen argumentointi valtuustossa näyttäytyy enemmän esiintymisenä kuin neuvotteluna päätettävistä asioista. Aineistosta ilmeni, että valtuutetut saattavat käsitellä puheenvuoroissaan monia asioita sen sijaan, että he keskittyisivät yhden pääväitteen perusteluun. Toisten valtuutettujen argumentteja ei myöskään kritisoitu aineistossa näkyvästi, vaan heidän puheenvuorojensa kommentointi oli lähinnä samanmielisyyden osoittamista. Päätöksenteon kannalta näyttää siltä, etteivät valtuuston istunnot anna valtuutetuille todellisia vaikutusmahdollisuuksia käsiteltäviin asioihin. Kun kaupunginvaltuutettujen välisestä argumentoinnista ei juuri ole aikaisempaa tutkimusta, voi tämän tutkimuksen lähestymistavan nähdä antaneen perustellun avauksen valtuutettujen argumentoinnin tarkastelulle.
dc.format.extent 87 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other argumentointi
dc.subject.other argumentointianalyysi
dc.subject.other poliittinen viestintä
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other retoriikka
dc.title Kaupunginvaltuutettujen argumentointi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201012203204
dc.subject.ysa argumentointi
dc.subject.ysa poliittinen viestintä
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa retoriikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record