Nainen toimijana populaarimusiikissa : muusikkouden rakentuminen neljän naismuusikon elämäkerrallisessa puheessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laitinen, Ilona
dc.date.accessioned 2010-12-16T14:15:06Z
dc.date.available 2010-12-16T14:15:06Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1144622
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201012163182 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25702
dc.description.abstract Populaarimusiikkikulttuurin historia on miesvoittoinen, mutta naisia toimii edelleen suhteellisen vähän etenkin instrumentalisteina kyseisellä alalla. Koska naisten marginaalisuus on ilmeinen, aihe on saanut osakseen myös tieteellistä kiinnostusta. Tarkastelen musiikin naistutkimuksen alueelle kiinnittyvässä tutkimuksessani muusikkouden rakentumista neljän populaarimusiikkia soittavan naisen muusikkouselämäkerroissa. Elämäkerrat on kerätty erillisin haastatteluin, joten tutkimusmateriaalina on lähinnä muusikkoutta koskeva elämäkerrallinen puhe jonka myötä kertomus, elämäkerta, on konstruoitu. Tutkin muusikkouden rakentumista ensisijaisesti toimijuuden ja subjektiuden (naiseus) käsitteiden kautta. Etsin kertomuksista kielellisiä odotuksen ja neuvottelun paikkoja (Tannen 1993, Löyttyniemi 2004), joiden kautta rakentumisen jäljille päästään. Pohdin myös sitä, miten sukupuoli jäsentää ja/tai vaikuttaa näin rakentuvaan muusikon toimijuuteen, ja minkälaiselle subjektin paikalle (kertojapositio) haastateltava asettuu näiden käsitteiden kautta tulkittuna. Tutkimuksessa mukana olleiden naismuusikoiden kertojapositioita voidaan luonnehtia tutkimusmatkaavan, artistisen, suorittavan ja taiteilijamuusikkouden positioiksi. Näistä positioista kerrotuissa kertomuksista muusikkous rakentui pääasiallisesti suhteuttamalla omat taidot, mahdollisuudet ja kokemukset henkilökohtaiseen esiymmärrykseen muusikkoudesta. Tämän lisäksi muusikkoutta rakennettiin tähän ymmärrykseen sopeutumisen ja toisaalta myös siitä rajautumisen prosessien kautta. Ennalta tietynlaiseksi rakentunut ymmärrys muusikkouden toimijuudesta saattoi näin ollen esiintyä muusikkoutta ehdollistavana tekijänä, jolloin se näytti aiheuttavan kertojan kokemat hidasteet ja ristiriitaisuudet muusikoksi kasvamisen prosessissa. Naiseus ajallispaikallisesti rakentuvana subjektiutena jäi kertomuksissa taka-alalle, eli sitä ei juuri tuotettu muusikkouspuheeseen. Toisaalta naiseuden kautta konstruoitunut samuuden ja tuttuuden tunne osoittautui muusikkouden kannalta merkittäväksi. Elämäkerrallisessa muusikkouspuheessa oli havaittavissa, kuinka muusikkous toimijuutena rakentui ja vahvistui selkeästi yhteyksissä, joissa muut naistoimijat esitettiin ohjaajan, mentorin, kollegan tai muun positiivisen ja voimauttavan auktoriteetin toimessa. Muusikkous etenkin diskursiivisena toimijuutena ei ainakaan tässä näytä antavan naisille toisin tekemisen mahdollisuutta eli muusikonidentiteetin on rakennuttava näissä valmiissa subjektiasemissa. Siksi naisen muusikkouden rakentuminen ja vahvistuminen on ”erityistä” ja haastavaa. Nämä haasteet voivat osaltaan selittää sitä miksi naisia toimii edelleen niin vähän instrumentalisteina populaarimusiikissa.
dc.format.extent 85 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other muusikkous
dc.subject.other naiseus
dc.subject.other toimijuus
dc.subject.other subjekti
dc.subject.other odotusanalyysi
dc.title Nainen toimijana populaarimusiikissa : muusikkouden rakentuminen neljän naismuusikon elämäkerrallisessa puheessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201012163182
dc.subject.ysa populaarimusiikki
dc.subject.ysa muusikot
dc.subject.ysa naiseus
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa toimijuus
dc.subject.ysa subjekti
dc.subject.ysa feminismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.subject.method kvalitatiivinen tutkimus fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record