Ikääntymisen vaikutus näköön ja kuuloon : aistitoimintojen heikentymisen tunnistaminen ja arviointi sekä ikääntyneen tukeminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kivimäki, Taina
dc.date.accessioned 2010-12-14T20:03:53Z
dc.date.available 2010-12-14T20:03:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1144460
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25682
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201012143166 en
dc.description.abstract Ikääntyneiden näön ja kuulon ongelmat heikentävät toimintakykyä, lisäävät masennuksen riskiä ja altistavat laitoshoitoon joutumiselle. Kaihin, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman esiintyvyys lisääntyy ikääntyessä. Kuulo-ongelmia on 33%:lla yli 75 vuotiaista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa avo- ja laitoshoidossa vanhustyötä tekevien hoitajien tietoja ikääntyneen näön ja kuulon heikentyessä. Tutkimuksessa selvitettiin mitä hoitajat tiesivät näkö- ja kuulovaikeuksien syistä ja ikääntymiseen liittyvistä sairauksista. Tutkimuksessa selvitettiin myös mitä keinoja hoitajat käyttivät ikääntyneen näön ja kuulon heikentymisen tunnistamiseen ja arviointiin sekä miten hoitajat tukivat ikääntynyttä näön ja kuulon heikentyessä. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2009 aikana Rauman kaupungin sosiaalipalvelun ja terveyskeskuksen hoitajilta. Kyselylomakkeita lähetettiin 377 ja kyselyyn vastasi 211 hoitajaa. Aineistoa analysoitiin sekä tilastollisilla että laadullisella menetelmällä. Tutkimuksen tulosten mukaan erittäin pieni osa hoitajista oli saanut näön ja kuulon täydennyskoulutusta viimeisten kahden vuoden aikana. Hoitajien mielestä ikääntyneille ei tehdä säännöllisesti näön ja kuulon tarkastuksia kotona tai laitoksessa. Hoitajat pystyivät tunnistamaan näön tai kuulon heikentymisen, mutta he eivät yleensä osanneet käyttää toimintakykymittareita arvioinnin välineinä. Havainnointi ja tarkkailu olivat tärkeimmät hoitotyön menetelmät heikentyneen näön ja kuulon arvioinnissa. Kotona tai laitoksessa tehtiin harvoin tutkimuksia tai testejä näön tai kuulon heikentyessä. Apuvälineiden huoltaminen oli yleensä ongelmallista. Hoitajat pitivät tärkeänä ikääntyneen motivointia ja kannustamista näön ja kuulon heikentyessä. Näön ja kuulon heikentymiseen liittyvää koulutusta tarvitaan enemmän. Hoitajilla on yleensä melko hyvät tiedot näköön ja kuuloon vaikuttavista sairauksista. Käytännön hoiva- ja hoitotyöhön tarvitaan lisää varmuutta erityisesti apuvälineiden huoltamisesta ja arviointiin liittyvistä menetelmistä.
dc.format.extent 54 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ikääntyminen
dc.subject.other kuulo
dc.subject.other näkö
dc.subject.other kuulon heikentyminen
dc.subject.other näön heikentyminen
dc.title Ikääntymisen vaikutus näköön ja kuuloon : aistitoimintojen heikentymisen tunnistaminen ja arviointi sekä ikääntyneen tukeminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201012143166
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa kuulo
dc.subject.ysa näkö
dc.subject.ysa aistit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record