Tenetin yläkoulun oppilaiden itsearvioitu fyysinen aktiivisuus, arvostukset liikuntaoppiainetta kohtaan ja liikuntamotivaatio

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mustonen, Jouko
dc.contributor.author Tuovinen, Jarno
dc.date.accessioned 2010-12-01T20:43:54Z
dc.date.available 2010-12-01T20:43:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1144072
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201012013134 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25650
dc.description.abstract Jouko Mustonen ja Jarno Tuovinen. 2010. Tenetin yläkoulun oppilaiden itsearvioitu fyysinen aktiivisuus, arvostukset liikuntaoppiainetta kohtaan ja liikuntamotivaatio. 73 s. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoulun oppilaiden itsearvioitua fyysistä aktiivisuutta, arvostuksia liikuntaoppiainetta kohtaan sekä liikuntamotivaatiota. Muuttujia tarkasteltiin sukupuolen ja luokka-asteen mukaan, minkä lisäksi tutkittiin muuttujien välisiä tilastollisia yhteyksiä. Tutkimuksen aineisto on peräisin Kainuussa toteutettavasta Liikunnasta Kansalaistaito -projektista. Tutkimuksen kohteena oli sotkamolainen Tenetin yläkoulu (n=382). Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla vuoden 2010 alussa ja kyselyssä käytettiin aikaisemmissa tutkimuksissa toimiviksi havaittuja mittareita. Tyttöjen ja poikien välisiä eroja tarkasteltiin t-testillä, ja luokka-asteiden välisiä eroja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Klusterianalyysillä muodostettiin fyysisen aktiivisuuden mukaan kolme eritasoista ryhmää, joiden sisällä koettu liikuntamotivaatio, koettu fyysinen pätevyys ja liikuntanumero olivat mahdollisimman samankaltaisia. Nimesimme ryhmät seuraavasti: 1. Positiivinen ryhmä, 2. Keskiverto ryhmä ja 3. Negatiivinen ryhmä Tutkimustulosten mukaan tyttöjen ja poikien itsearvioidussa fyysisessä aktiivisuudessa ei ollut eroja. Luokkien välillä oli eroja, sillä 9. luokkalaiset arvioivat liikkuvansa vähemmän kuin nuoremmat oppilaat. Pojat arvostivat liikuntaa oppiaineena tyttöjä enemmän. Lisäksi pojat kokivat tyttöjä enemmän sisäistä ja ulkoista motivaatiota. Tytöt kokivat enemmän amotivaatiota kuin pojat. Itsearvioitu fyysinen aktiivisuus oli suurin positiivisella ryhmällä ja pienin negatiivisella ryhmällä. Positiivisen ryhmän oppilailla oli korkein koettu fyysinen pätevyys, korkein sisäinen ja ulkoinen motivaatio, paras liikuntanumero ja alhaisin amotivaatio. Negatiivisen ryhmän oppilaat kokivat puolestaan eniten amotivaatiota ja alhaisinta koettua pätevyyttä, sisäistä ja ulkoista motivaatiota sekä heillä oli myös alhaisin liikuntanumero. Tutkimustuloksista voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan fyysisen aktiivisuuden tukemisessa koulun liikunnanopetuksen tulisi tukea sisäistä motivaatiota tarjoamalla oppilaille valinnan mahdollisuuksia ja pätevyyden kokemuksia positiivisessa ympäristössä. Koululiikuntaa arvostetaan paljon, joten lähtökohdat siihen ovat olemassa.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Fyysinen aktiivisuus
dc.subject.other odotusarvoteoria
dc.subject.other itsemääräämisteoria
dc.subject.other koululiikunta
dc.subject.other yläkoululaiset
dc.title Tenetin yläkoulun oppilaiden itsearvioitu fyysinen aktiivisuus, arvostukset liikuntaoppiainetta kohtaan ja liikuntamotivaatio
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201012013134
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa odotusarvoteoria
dc.subject.ysa itsemääräämisteoria
dc.subject.ysa koululiikunta
dc.subject.ysa koululaiset
dc.subject.ysa motivaatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record