Satu medioitumisen murroksessa : tutkimus esikoululaisten ja viidesluokkalaisten kertomista saduista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kari, Aunimarjut
dc.date.accessioned 2010-11-21T20:43:46Z
dc.date.available 2010-11-21T20:43:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1143066
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011213108 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25618
dc.description.abstract Tämän tutkielman yleistavoitteena on tutkia sadun ja median välistä suhdetta. Tarkastelu keskittyy lasten kertomiin satuihin ja kertomuksiin, joiden pohjalta arvioidaan satutradition pysyvyyttä suhteessa medioitumiseen. Tutkimusongelmat esitetään kysymysten muodossa: mitkä ovat lasten kertomien satujen tyypillisimmät piirteet, miten medioituminen niissä näkyy ja mitä elämänsisältöjä ne heijastelevat. Analyysi kohdentuu lasten kielellisten ilmauksien havainointiin ja niistä nousevien merkityksien hermeneuttis-fenomenologiseen tulkintaan. Koska tutkielman laatiminen on tutkimuksen tekemiseen tähtäävä oppimista, on tutkielman taustatehtävänä havainnoida myös tutkielman laatijan omaa kokemusta ja muuntelua. Teoreettisessa osuudessa tarkastellaan sadun lajeja ja sadun historiaa, sadun vaikutusta ihmiskäsityksen, elämäntarkoituksen ja lumokokemusten syntymiseen. Siinä pohditaan myös Topeliaanista kasvatusajattelua, sadun myytillisyyttä ja terapeuttista luonnetta. Teoria perustuu enimmäkseen suomalaiseen satututkimukseen. Keskiössä ovat tutkijat Hilkka Ylönen, Sinikka Ojanen ja Bruno Bettelheim. Tutkielman taustalla vaikuttava ihmiskäsitys perustuu Lauri Rauhalan eksistentialismiin ‟olla liittyen olemassa‟. Medioitumista käsitelevässä teoriassa nojataan muun muassa Reijo Kupiaisen, Sirkka Kotilaisen ja Juha Suorannan tutkimuksiin. Kohderyhmänä on 27 viidesluokkalaista ja 11 esikoululaista. Esikoululaisten osalta aineistonkeruumenetelmänä on sadutus, viidesluokkalaiset kirjoittavat satunsa itse. Medioituminen, vastoin tutkielman laatijan esioletusta, ei juuri näy lasten kertomuksissa. Molemmat ikäryhmät näyttäytyvät tuloksissa valoisina, elämänasenteiltaan ja tunnetaidoiltaan kyvykkäinä. Viidesluokkalaisten käyttämä tyyppillisin piirre on onnellinen loppu, esikoululaisilla etäännyttävä aloitus. Viidesluokkalaiset tytöt käyttävät realistisia kertomuksia ja päähenkilöitä selvästi poikia enemmän. Ruokaan ja ruokailuun viittaavien mainintojen runsaus nousee esille viidesluokkalaisten kertomuksissa, esikoululaisilla leikki ja tekeminen.
dc.format.extent 142 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other satu
dc.subject.other satutraditio
dc.subject.other sadutus
dc.subject.other medioituminen
dc.subject.other myytti
dc.title Satu medioitumisen murroksessa : tutkimus esikoululaisten ja viidesluokkalaisten kertomista saduista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011213108
dc.subject.ysa sadut
dc.subject.ysa sadutus
dc.subject.ysa medioituminen
dc.subject.ysa myytit
dc.subject.ysa esikoululaiset
dc.subject.ysa koululaiset
dc.subject.ysa kulttuurin muutos
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record