EKAPELI1:ssä menestyminen : hitaasti ja nopeasti edistyvien pelaajien kielellis-kognitiiviset profiilit

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Flöjt-Leinonen, Laura
dc.date.accessioned 2010-11-21T09:49:04Z
dc.date.available 2010-11-21T09:49:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1143054
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011213107 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25617
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen kohteena oli Ekapeli1, joka on alkuopetuksen käyttöön suunnattu fonologisten taitojen lisäharjoite. Tutkin, mitkä kielellis-kognitiiviset taustataidot ovat yhteydessä peliharjoittelussa edistymiseen ja lukitaitoihin. Tutkimuksen tavoite oli selvittää, millainen kielellis-kognitiivinen profiili on hitaasti edistyvillä pelaajilla verrattuna normaalisti edistyviin. Lisäksi tutkin, onko alkuvaiheen pelaamisen hitaalla edistymisellä eli heikolla interventiovasteella yhteyttä lukutaidon kehityksen pulmiin. Tutkimukseen osallistui 89 ensimmäisen luokan oppilasta ympäri Suomea. Kielelliskognitiivisten taitojen sekä lukitaitojen mittauksia tehtiin ensimmäisen luokan alussa, syyslukukauden lopussa sekä ensimmäisen luokan keväällä. Tutkimukseen valittiin muuttujia pelin ensimmäisistä 25:stä pelikentästä. Korrelaatiotarkastelujen perusteella kirjaintuntemus ja fonologinen tietoisuus olivat voimakkaimmin yhteydessä Ekapelissä edistymiseen. Ekapelissä sanojen tunnistaminen ennakoi parhaiten lukutaidon tasoa keväällä. Pelaajat jaettiin hitaisiin pelaajiin (30%) ja Ekapeli-edistyjiin (70%) Ekapelin kirjain-, tavu- ja sanatasolla edistymisen perusteella. Mann-Whitneyn U-testien mukaan hitailla pelaajilla oli heikommat lähtötaidot fonologisessa tietoisuudessa, kirjaintuntemuksessa ja nopeassa nimeämisessä. Kuvaajatarkastelun perusteella hitaiden pelaajien ongelmat paikantuivat Ekapelin mekaanisen lukemisen harjoituksiin. Alkuvaiheen hitaudesta huolimatta hitaat pelaajat saavuttivat ryhmänä normaalisti edistyvät pelaajat lukitaidoissa kevääseen mennessä. Yhtenä selittäjänä voi pitää hitaiden pelaajien huomattavasti pidempää harjoitteluaikaa. Ne pelaajat, joilla oli koulun alkaessa heikoin fonologinen tietoisuus ja/tai kirjaintuntemus, olivat lukitaidoissa jäljessä vielä ensimmäisen luokan keväällä. Nämäkin oppilaat edistyivät seuranta-aikana selvästi erityisesti kirjoitustaidossa, mutta pelaaminen ei riittänyt kuromaan kiinni alhaisen lähtötason vaikutusta. Tutkimuksen perusteella lukemisen pulmia on ennakoitavissa, jos oppilas ei ole edennyt tavujen ja sanojen tunnistamisessa pelattuaan Ekapeliä noin puoli tuntia. Tutkimus osoitti, että etenkin tuolloin peliharjoittelua kannattaa jatkaa. Jatkossa olisi hyödyllistä tarkastella hitaasti edistyvien pelaajien sekä kielellis-kognitiivisilta lähtötaidoiltaan heikoimpien pelaajien oppimiskäyrää koko pelaamisen ajalta.
dc.format.extent 31 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Foneeminen harjoittelu
dc.subject.other fonologinen tietoisuus
dc.subject.other kirjaintuntemus
dc.subject.other nopea nimeäminen
dc.subject.other lukutaito
dc.title EKAPELI1:ssä menestyminen : hitaasti ja nopeasti edistyvien pelaajien kielellis-kognitiiviset profiilit
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011213107
dc.subject.ysa lukutaito
dc.subject.ysa fonologinen tietoisuus
dc.subject.ysa nimeäminen
dc.subject.ysa Ekapeli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record