CLIL kävi kylässä : pienimuotoisen vieraskielisen sisällönopetuksen opetuskokeilu kahdessa kyläkoulussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Virta, Jarno
dc.date.accessioned 2010-11-12T12:28:06Z
dc.date.available 2010-11-12T12:28:06Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1142492
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011123081 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25583
dc.description.abstract Tämän pro gradu -tutkimuksen aiheena on vieraskielisen opetuksen opetuskokeilu kahdessa kyläkoulussa. Helmi - maaliskuussa 2009 tehdyssä opetuskokeilussa kyläkoulujen 5.-6. luokkien oppilaille opetettiin 5 eri oppiaineiden oppituntia englannin kielellä. Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla oppilaiden ja opettajien mielipiteitä vieraskielisestä opetuksesta verrattuna perinteiseen englannin opetukseen. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään vieraskielisen opetuksen mahdollisuuksia kyläkouluille. Oppilaiden mielipiteitä kysyttiin kahdella eri kyselylomakkeella. Ensimmäinen kysely pidettiin ennen ensimmäistä vieraskielistä opetustuntia, toinen kysely viimeisen vieraskielisen opetustunnin jälkeen. Opettajien mielipiteitä kysyttiin opetuskokeilun jälkeen kahdenkeskisissä haastatteluissa. Kolmantena aineistonkeruumenetelmänä oli tutkijan jatkuva oma seuranta, joka ulottui oppituntien lisäksi myös niiden ulkopuoliseen toimintaan. Oppilaskysely osoitti, että koulujen oppilaiden mielestä englannin opiskelu on mukavaa. Opetuskokeilun jälkeinen kysely vahvisti tätä havaintoa. Oppilaiden mielipiteet vieraskielisen opetuksen tunneista olivat erittäin myönteisiä. Niitä pidettiin mukavina ja innostavina ja hyvänä vaihteluna tavalliseen koulunkäyntiin. Opettajien suhtautuminen opetuskokeiluun oli myös hyvin positiivinen. He toivoivat kyläkouluille lisää keinoja ja mahdollisuuksia oppilaiden kielitaidon kehittämiselle. Nykyisellään kyläkoulujen on käytännössä lähes mahdotonta järjestää ylimääräistä kielten opetusta. Tutkimuksen perusteella on selvää, että jo hyvinkin pienimuotoisilla kielisuihkutteluilla on myönteinen vaikutus oppilaiden kielen opiskelun motivaatioon sekä rohkeuteen käyttää kieltä luonnollisissa tilanteissa. Erilaisilla vieraskielisillä projekteilla voisi olla hyviä seurauksia kyläkoulujen kielenopiskelun asemaan. Jos on mahdotonta järjestää ylimääräisten kielten opetusta kyläkouluille, olisi kunnilla oltava keinoja vahvistaa jo aloitetun kielen opiskelua. Mahdollisuuksia kunnilla tähän olisi esimerkiksi järjestää kyläkouluille yhteinen, kiertävä CLIL- opettaja.
dc.format.extent 94 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title CLIL kävi kylässä : pienimuotoisen vieraskielisen sisällönopetuksen opetuskokeilu kahdessa kyläkoulussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011123081
dc.subject.ysa yhdysluokat
dc.subject.ysa kyläkoulut
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa opetusmenetelmät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record