Ensimmäiset elämykset : musiikkiin integroitu taidekasvatus osana vauvaperheiden elämää

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pantsu, Leena
dc.date.accessioned 2010-11-11T14:14:26Z
dc.date.available 2010-11-11T14:14:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1142498
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25581
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011113079 en
dc.description.abstract Tutkimus kohdistuu vauvan ja vanhemman ensimmäisiin yhteisiin musiikki- ja taidekokemuksiin. Laadullinen toimintatutkimus käsittelee neljää eri tapaa toteuttaa musiikin ja muiden taideaineiden integraatiota vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana. Kaikkien neljän toimintatapauksen yhteisenä perustekijänä on musiikki, johon liitetään muita taideaineita: tanssia/ liikettä, kuvallista ilmaisua sekä sanataidetta. Tutkimuksen kohderyhminä olivat vauvat ja –vanhemmat Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Jyväskylän kaupungin Kulttuuriaitan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Muskaristudion yllä pitämissä toimintaryhmissä. Näiden lisäksi tarkasteltiin myös vauvaperheille suunnattuja monitaiteellisia esityksiä. Aineistoni analyysiin olen soveltanut Grounded theory-lähestymistapaan liittyvää kolmivaiheista koodausmenetelmää: avointa-, aksiaalista – ja selektiivistä eli valikoivaa koodausta. Koodausaineisto perustuu omiin päiväkirjamerkintöihin sekä osallistujilta saatuihin suullisiin ja kirjallisiin palautteisiin. Tutkimukseni ensimmäisessä analyysivaiheessa muodostui viisi tavoitekategoriaa: vauvan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen, vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen sekä yhteistoiminnallisuuden tukeminen, positiivisen esteettisen kokemuksen ja elämyksen tuottaminen, musiikillisen ja taiteellisen kehityksen tukeminen sekä vanhempien motivoiminen ja rohkaiseminen musiikkiin ja muihin taiteisiin. Nämä tekijät ovat perustana muodostamalleni praktiselle mallille n:o 1. Toisessa analyysivaiheessa tarkasteltiin viiden tavoitekategorian suhdetta kausaalisiin ehtoihin, kontekstiin eli em. toiminnoissa esiin tulleisiin tekijöihin. Tämän avulla sain tarvittavaa aineistoa kolmannen vaiheen koodaukselle, jolla pyrin löytämään viidelle tavoitekategorialle yhteisen, yhdistävän nimittäjän. Nostin aineistosta yhden keskeisen ilmiön integroidun taidekasvatuksen ydinkategoriaksi: Taide on elämän keskellä - hyvinvointia ja luovaa voimaa musiikista ja muista taiteista – periaatteen, joka perustuu Deweyn holistiseen ja toiminnalliseen kokemuskäsitykseen. Tähän ajatukseen perustuen muodostin vauvoille ja vanhemmille suunnatun musiikkiin integroidun taidekasvatuksen ikävaiheittain etenevän praktisen mallin n:o2, jossa sovellan Puurulan mallia taidekasvatuksen integrointitavoista varhaiskasvatuksessa. Muodostamassani mallissa ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu ”Prenataalinen musiikillinen orientaatio”, toiseen vaiheeseen: ”Primaarin integroinnin vaihe (0 – 3 kk ikäiset vauvat)” ja kolmantena vaiheena on tutkimukseni merkittävin osio: ”Pedagogisen ryhmätoiminnan ja primaarin integroinnin vaihe (3 – 12 kk:n ikäiset vauvat).” Musiikkiin integroitu taidekasvatus tukee perheiden hyvinvointia. Oman kulttuurin sisäistäminen ja taiteen kokeminen normaalina osana arkielämää antaa kaikille voimavaroja hyviä ja huonoja päiviä varten.
dc.format.extent 187 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other vauvan ja vanhemman vuorovaikutus
dc.subject.other kokemuksellinen oppiminen
dc.title Ensimmäiset elämykset : musiikkiin integroitu taidekasvatus osana vauvaperheiden elämää
dc.title.alternative Musiikkiin integroitu taidekasvatus osana vauvaperheiden elämää
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011113079
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.subject.ysa taidekasvatus
dc.subject.ysa vauvat
dc.subject.ysa kehitys
dc.subject.ysa vanhemmat
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa kokemusoppiminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record