L'entrainement à la production écrite dans des manuels de français et d'anglais : un point de vue communicationnel

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaukonen, Heidi
dc.date.accessioned 2010-11-09T11:47:17Z
dc.date.available 2010-11-09T11:47:17Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1142066
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011093076 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25572
dc.description.abstract Viestintä ja erityisesti kirjallinen viestintä ovat tärkeä osa päivittäistä elämää. Tekstit kuuluvat niin opiskeluun ja työhön kuin vapaa-aikaankin. Monet vaihtavat kirjoitettuja viestejä esimerkiksi internetissä – yhä kansainvälisemmässä maailmassa myös vieraalla kielellä. Onnistunut kirjallinen viestintä edellyttää monenlaisia taitoja. Kirjoittajan on osattava ottaa huomioon muun muassa tekstin tavoite, aihe, genre, lukijat ja kieltä ympäröivä viestintäkulttuuri. Lisäksi hänen täytyy käyttää kieliopillisesti ja sanastollisesti ymmärrettävää ja tilanteeseen sopivaa kieltä. Valmis teksti on paitsi viestinnällinen myös tehokas, sillä se täyttää sille asetetun viestintätavoitteen. Tehokasta viestintää on harjoiteltava, etenkin vieraissa kielissä. Kirjoittamisen opetus sisältyy myös Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 vieraiden kielten vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Samojen tavoitteiden täytyy heijastua käytettävissä oppimateriaaleissa. Tutkin työssäni, opettavatko neljä valitsemaani oppikirjaa – kaksi ranskan, kaksi englannin kirjaa – oppijoita kirjoittamaan viestinnän näkökulmasta tehokkaita tekstejä ja miten, sekä onko ranskan ja englannin oppikirjojen välillä eroja näiden kysymysten suhteen. Tutkimuksessani siis tarkastelen ja vertaan oppikirjojen viestinnällisyyttä. Tutkin ainoastaan kirjojen kirjoitustehtäviä ja kirjojen tarjoamia ohjeita erilaisten tekstien laatimisesta. Tutkimus perustuu oppikirjojen tehtävätyyppeihin ja niiden analyysiin eri teemojen avulla. Tutkimuksestani selviää, että oppikirjojen tehtävät opettavat kyllä kirjoittamaan kohdekielillä, mutta tehtävien viestinnällisyys vaihtelee huomattavasti. Yleisesti voidaan sanoa, että kirjat sisältävät yhteensä 17 tehtävätyyppiä ja niiden muunnoksia, toisin sanoen, useita erilaisia tapoja opettaa kirjoittamista. Kaikkien tehtävien ensisijainen tavoite ei kuitenkaan ole kirjoittamisen opettaminen, ja kirjoittamisen oppiminen onkin lähinnä ”sivutuote”, mikä tavallaan heikentää tämän kyvyn opetuksen laatua. Usein tehtävät voisivat myös vaatia pidempien yksiköiden, kuten kokonaisten tekstien, kirjoittamista ja varsinaista tuottamista. Näin kirjoittamisen opetus ei keskittyisi pääasiassa lyhyiden, erillisten yksiköiden tuottamiseen ja mahdollisesti kopioimiseen – koulun ulkopuolisessa elämässä oppijat tarvitsevat monipuolisia taitoja. Lisäksi tutkimus osoittaa, että vaikka ainekirjoitustehtävät ottavatkin jossain määrin huomioon viestinnällisten tekstien kirjoittamisen kannalta tärkeitä tekijöitä, näiden tekijöiden alueelta voisi antaa enemmän ohjeita, jotta oppijat tietäisivät, mitä heidän todella tulisi harjoitella. Vertailun perusteella taas voidaan sanoa, että erityisesti ainekirjoitustehtävien ja kirjoitusohjeiden suhteen englannin kielen kirjat ovat viestinnällisempiä, kun taas muuten oppikirjat ovat miltei samalla tasolla: jokaisella kirjalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mikä tekee vertailusta vaikeaa. Eroja voidaan mahdollisesti selittää viittaamalla englannin ja ranskan oppikirjojen erilaiseen markkinatilanteeseen tai esimerkiksi näiden kielten oppijoiden erilaiseen taitotasoon.
dc.format.extent 110 sivua
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title L'entrainement à la production écrite dans des manuels de français et d'anglais : un point de vue communicationnel
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011093076
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa tehtävät
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa kirjallinen viestintä
dc.subject.ysa ranskan kieli
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi
dc.contributor.oppiaine Romance Philology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record