Matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvan sekä pedagogisen ajattelun vertailua

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kailio, Jarmo
dc.date.accessioned 2010-11-06T08:29:38Z
dc.date.available 2010-11-06T08:29:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1141795
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011063061 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25559
dc.description.abstract Tutkielmassa on vertailtu matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvaa ja pedagogista ajattelua toisiinsa. Tutkielman tarkoitus on kartoittaa kyseisten kahden opiskelijaryhmän suhtautumista matematiikan opetukseen sekä heidän opetusfilosofiaansa. Haastateltavina toimi viisi luokanopettajaopiskelijaa ja viisi matematiikan aineenopettajaopiskelijaa. Tutkielma on toteutettu laadullisen tutkimuksen keinoin. Tiedonhankintastrategiana on käytetty fenomenografista, puolistrukturoitua haastattelua. Tutkielmassa on muodostettu aiheeseen liittyvän teorian pohjalta opettajaopiskelijan matematiikkakuvaa ja sen muutostekijöitä kuvaava malli, jonka pohjalta opiskelijaryhmien matematiikkakuvaa on tutkittu. Tutkielman tulosten mukaan luokanopettajaopiskelijoiden ja matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden käsitys matematiikan luonteesta poikkeaa toisistaan, mutta he perustelevat matematiikan opettamisen melko samalla tavalla. Heidän pedagogisessa ajattelussaan ei siis ollut suuria eroja. Tutkimustulokset selittyvät osaltaan sillä, että opiskelijoiden kouluhistoria on jotakuinkin samanlainen, vaikka yliopistossa annettava matematiikan opetus onkin hyvin erilaista näiden kahden opiskelijaryhmän välillä. Tutkielman tulosten perusteella olisi kuitenkin perusteltua ottaa matematiikkakuvan tarkastelu laajemmaksi osaksi luokanopettaja- ja matematiikan aineenopettajakoulutusta. Myös opiskelujen aikaista kanssakäymistä näiden ryhmien välillä tulisi lisätä.
dc.format.extent 111 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvan sekä pedagogisen ajattelun vertailua
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011063061
dc.subject.ysa matematiikka
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa pedagoginen ajattelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record