Juoksun taloudellisuudessa ja suorituskyvyssä tapahtuvien muutosten seuranta kestävyysharjoittelujakson aikana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Parviainen, Jari
dc.date.accessioned 2010-11-02T12:36:22Z
dc.date.available 2010-11-02T12:36:22Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1050317
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25549
dc.description.abstract Tutkimuksen lähtökohtana oli sykkeen käyttö harjoittelun ohjauksessa. Tutkimuksessa oli käytössä Polar Electro Oy:n kehittämä Polar RS800sd -juoksutietokone, joka mittaa nopeuden ja sykkeen. Näistä suureista saatava suorituskykyä kuvaava Polar-juoksuindeksi (Running Index (RI)) oli tutkimuksen kohteena. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää voidaanko kyseistä juoksuindeksiä hyödyntää kestävyysharjoittelujakson aikana. Tutkimuksessa tarkasteltiin 12 viikon kestävyysharjoittelun vaikutusta juoksun taloudellisuuteen. 14 viikon seurantatutkimukseen osallistui kaksitoista vapaaehtoista juoksutaustan omaavaa henkilöä (7 miestä ja 5 naista). Alustavan kyselyn perusteella koehenkilöt jaettiin kahteen eri ryhmään ”aloitteleviin juoksijoihin” ja ”edistyneisiin juoksijoihin”. Kestävyysharjoittelu suoritettiin henkilökohtaisilla harjoitusohjelmilla, joissa huomioitiin koehenkilöiden harjoittelutausta. Kestävyysharjoittelujakson pääpaino alussa oli peruskestävyyden (PK) tehoalueella (harjoitusohjelma tehollisesti suhteellisen kevyt). Puolessa välissä kestävyysharjoittelujaksoa harjoittelu muuttui tehollisesti vaativammaksi, mutta viikoittainen harjoittelumäärä pysyi samana. Jokaisen koehenkilön harjoittelu muuttui siten, että viimeiset 6 viikkoa viikoittainen harjoittelu sisälsi 30 % vauhtikestävyysharjoittelua (VK). Tutkimus sisälsi kahden tyyppisiä mittauksia maksimihapenkulutustestejä ja vakionopeustestejä. Maksimihapenkulutustestejä pidettiin 3 ja vakionopeustestejä 5. Tutkimuksen maksimihapenkulutustestit pidettiin ensimmäisellä viikolla, tutkimuksen puolessa välissä ja viimeisellä viikolla. Tutkimuksen vakionopeustestit pidettiin 3 viikon välein huolehtien siitä, että ne eivät sattuneet samalle viikolle maksimihapenkulutustestin kanssa. Vakionopeustesteissä tutkittiin juoksun taloudellisuutta 3 nopeudella (PK, VK1 ja VK2), jotka määritettiin ensimmäisen maksimihapenkulutustestin perusteella. Päätuloksina oli, että 12 viikon kestävyysharjoittelu ei aiheuttanut tilastollisesti merkitseviä muutoksia kummallakaan aloittelevilla eikä edistyneillä juoksijoilla juoksun taloudellisuuteen, vaikka juoksun taloudellisuus paranikin hiukan nopeudella 1 (PK) edistyneillä 2.5 % ja aloittelevilla 2.3 %. Myös nopeudella 2 (VK1) juoksun taloudellisuus parani hieman edistyneillä 2.3 %, mutta aloittelevilla juoksun taloudellisuus hieman heikkeni 0.3 %. Nopeudella 3 (VK2) molemmilla ryhmillä juoksun taloudellisuus hieman heikkeni, edistyneillä 0.4 % ja aloittelevilla 0.7 %. Tutkimuksen kohteena ollut RI korreloi tilastollisesti merkitsevästi (r = 0.85 – 0.90) maksimaalisen hapenkulutuksen (VO2max) kanssa kaikissa maksimihapenkulutustesteissä. RI ja juoksun taloudellisuus korreloivat keskenään heikommin. RI korreloi tilastollisesti merkitsevästi juoksun taloudellisuutta kuvaavan muuttujan kanssa vain vakionopeustestissä 1 nopeudella 3 (VK2: r = -0.65) ja vakionopeustestissä 5 nopeudella 1 (PK: r = -0.62) ja nopeudella 3 (VK2: r = -0.67). Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että Polar-juoksuindeksiä (RI) voidaan käyttää suorituskyvyn seurantaan kestävyysharjoittelujakson aikana. fi
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Juoksun taloudellisuudessa ja suorituskyvyssä tapahtuvien muutosten seuranta kestävyysharjoittelujakson aikana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011013030
dc.subject.ysa juoksu
dc.subject.ysa taloudellisuus
dc.subject.ysa suorituskyky
dc.subject.ysa kestävyysharjoittelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine biomekaniikka fi
dc.contributor.oppiaine Biomechanics en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record